Start    Aktualności   Artykuły   Galerie   Kontakt

Wolontariat na obozach
Motywowani miłością Chrystusa pragniemy przygotować dzieci do godnego życia,
które przynosi chwałę Bogu.
ZAPRASZAMY do służby ewangelizowania i nauczania dzieci Bożego Słowa.Jesteśmy organizacją, której służba i realizacja celów są możliwe tylko dzięki zaangażowaniu wielu wolontariuszy. Co roku na letnich obozach organizowanych przez MED pomaga grupa około 70 wolontariuszy z Polski i zagranicy.

Jeśli kochasz Boga i lubisz pracę z dziećmi/nastolatkami, to właściwie posiadasz już wszystkie potrzebne kwalifikacje, byśmy mogli zaangażować Cię do pomocy.Jak co roku poszukujemy wolontariuszy do roli:
 • wychowawców (z kwalifikacjami akceptowanymi przez MEN)
 • opiekunów (osoby bez ww. kwalifikacji, głównie dotyczy to obozu dla dzieci z niepełnosprawnością umysłową)
 • pomocników wychowawcy (osoby w wieku powyżej 16 lat)
 • pielęgniarki
 • instruktorów np. zajęć sportowych, muzycznych, plastycznych i innych
Od stycznia/marca aż do lipca (w zależności od potrzeb) prowadzimy nabór kandydatów na wolontariuszy.

Osobom, które zgłoszą swoją gotowość do pracy na obozach letnich wysyłamy ankietę wolontariusza. Można również zaangażować się w tę służbę poprzez modlitwę, wsparcie finansowe lub zachęcenie innych do współpracy z nami.


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


► O naszych obozach


►Aktualna oferta obozowa


Kryteria, jakie powinien spełniać wolontariusz
na obozach ChS „MED”


Wychowawca powinien:

 1. Być osobą ewangelicznie wierzącą, która akceptuje wszystkie punkty podstaw doktrynalnych ChS „MED”.
 2. Mieć ukończone 18 lat.
 3. Lubić pracę z dziećmi/nastolatkami.
 4. Posiadać co najmniej wykształcenie średnie.
 5. Posiadać zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kandydatów na wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży lub posiadać wykształcenie pedagogiczne.
 6. Posiadać zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.
Mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi/nastolatkami!

Asystent powinien:
 1. Być osobą ewangelicznie wierzącą, która akceptuje wszystkie punkty podstaw doktrynalnych ChS „MED”.
 2. Mieć ukończone 16 lat.
 3. Lubić pracę z dziećmi/nastolatkami.

Poniżej zamieszczamy plakat oraz ulotkę, którą można wydrukować, by zachęcić do wolontariatu innych.


  PLAKAT 
  ULOTKA 
  Kwalifikacje wolontariusza 
kalendarz wydarzeń obozy 2016 Poradnik Dobrej Zabawy Poradnik Dobrej Zabawy

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Miłość Edukacja Dojrzałość