ZGŁOSZENIE na Sportowy Obóz Młodych Odkrywców (Sportowy OMO)
dzieci 10-13 lat - Wisła Jawornik 7-13 lipca 2019

IMIĘ dziecka:
NAZWISKO dziecka:
ROK urodzenia dziecka:
ADRES:
KOD:
MIEJSCOWOŚĆ:
Imię i nazwisko Rodzica/Opiekuna prawnego:
E-MAIL Rodzica/Opiekuna prawnego:
TELEFON Rodzica/Opiekuna prawnego:

Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie
uniemożliwi przyjęcie zgłoszenia na obóz.
regulamin obozów
UWAGI :

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa tj art.6 ust.1 lit a) Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych z 27 kwietnia 2016 roku przetwarzanie danych możliwe jest na podstawie udzielonej zgody.
Ważna informacja:
Brak dobrowolnej zgody na przysyłanie informacji nt. aktualnej działalności statutowej Stowarzyszenia MED uniemożliwi nam ich wysyłanie.
Więcej szczegółów na stronie Klauzula RODO.