Start    Aktualności   Artykuły   Galerie   Kontakt

AKTUALNOŚCI

 « wróć 

Interaktywne Szkolenie Katechetyczne (ISK)

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych zdobyciem wiedzy oraz kwalifikacji w dziedzinie biblijnego nauczania dzieci w wieku szkolnym (7-12 lat) na tygodniowe Interaktywne Szkolenie Katechetyczne (ISK).

W tym roku proponujemy szkolenie w formie stacjonarnej, w malowniczym Ustroniu. Ogromną zaletą takiej formy szkolenia jest możliwość wymiany doświadczeń oraz poznanie innych osób służących dzieciom.

Program szkolenia obejmuje 37 godzin wykładów i ćwiczeń oraz pracę własną studenta w wymiarze około 25 godzin.Na szkoleniu można będzie również zostać zainspirowanym, zachęconym oraz zyskać nowe umiejętności, wiedzę i poznanie. Dodatkową zaletą jest możliwość skupienia się na tym, co dla Pana Jezusa było najważniejsze – poświęcenie czasu tylko Bogu.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują dyplom potwierdzający zdobytą wiedzę i umiejętności z zakresu tematów objętych programem ISK.

W przypadku uczestników należących do Kościołów wymienionych w porozumieniu między Aliansem Ewangelicznym RP oraz Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 8 maja 2012r., ukończenie Interaktywnego Szkolenia Katechetycznego (w ramach Letniej Szkoły Biblijnej) daje kwalifikacje zawodowe do nauczania religii.

Uwaga: W szkoleniu mogą wziąć udział osoby pełnoletnie lub te, które mają ukończone 16 lat i wezmą udział w szkoleniu wraz z rodzicem.

Pełny tekst porozumienia tutaj: » POROZUMIENIE

TERMIN SZKOLENIA:
10.07.2022 -16.07.2022

W niedzielę rozpoczynamy rejestracją o godzinie 15.30,
a w sobotę 16.07.2022 kończymy obiadem.

WYMAGANIA JAKIE TRZEBA SPEŁNIĆ,  ABY OTRZYMAĆ DYPLOM:
  • zaliczenie wszystkich wykładów i ćwiczeń
  • terminowe wykonywanie prac domowych
  • przedstawienie prezentacji z następujących tematów: „Książeczka bez słów”, lekcja biblijna, werset biblijny


WIĘCEJ INFORMACJI O SZKOLENIU TUTAJ: » ISK
 
MIEJSCE: Ustroń, Kościół BETEL

KOSZT: 750 zł (cena obejmuje również noclegi i wyżywienie)
 
ZGŁOSZENIE prosimy przesłać najpóźniej do 24 maja 2022 wypełniając formularz on-line: » ZGŁOSZENIE ISK

UWAGA: PRZEDŁUŻAMY TERMIN ZGŁOSZEŃ DO 1 CZERWCA 2022!

Poniżej załączamy plakat informujący o szkoleniu, który można wydrukować oraz powiesić na tablicy ogłoszeń.
Prosimy o przekazanie tej informacji wszystkim zainteresowanym.

  PLAKAT 

05.05.2022


BIBLIA W OBRAZACH BEZPŁATNIE wsparcie online wydawnictwo Pomysły Inspiracje Motywacje

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Miłość Edukacja Dojrzałość