Start    Aktualności   Artykuły   Galerie   Kontakt

AKTUALNOŚCI

 « wróć 

XXI OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA ZAKOŃCZONA

XXI Ogólnopolska Konferencja dla Pracowników wśród Dzieci odbyła się w Wiśle w dniach 8–11 lutego 2012. Dzięki Bożej łasce spędziliśmy błogosławiony czas, karmiąc się Bożym Słowem i ucząc, jak lepiej usługiwać dzieciom. Konferencja była również okazją do inwestowania we własny duchowy rozwój, a także do nawiązania relacji z innymi osobami zaangażowanymi w służbę. Wierzymy, że wielu uczestników wyjechało zachęconych i lepiej wyposażonych do dalszej pracy wśród dzieci...

 

Zapraszamy do galerii zdjęć

http://www.med.org.pl/index.php?str=galerie_lista

 

oraz do przeczytania świadectw uczestników

http://www.med.org.pl/index.php?str=podstr&id=25

 

Hasło tegorocznej konferencji brzmiało „Siła oddziaływania”. Mogliśmy sobie zadać pytanie: Czy wywieramy wpływ na innych? A jeśli tak, to jaki on jest?

 

Rozpoczynaliśmy dzień od kilku pieśni i rozważania Bożego Słowa, które prowadził Dale Sigafoos (amerykański misjonarz pracujący w Niemczech). Koncentrował się na Wielkim Posłannictwie – przykazaniu, które dał nam Pan Jezus: „Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata” (Ew. Mat 28:18–20).

Dale zwrócił uwagę na to, że czynienie uczniów to nie nasz wybór, ale odpowiedzialność każdego wierzącego.

 

Pastor Randal Faulkner w swoich czterech wykładach oparł się na przykładzie Barnaby z krótkiego fragmentu z Dziejów Apostolskich 11:22–26 .Służbą Barnaby było zachęcanie i czynienie uczniów. Koncentrował się nie tylko na ewangelizowaniu, ale też na pracy poewangelizacyjnej, szkoleniu i wyposażaniu. Boże Słowo pastor Faulkner ilustrował wieloma przykładami z własnego życia, wskazując, jak wielka może być siła naszego oddziaływania na wielu ludzi poprzez pojedyncze osoby, które wprowadzimy w uczniostwo.

Myślę, że zachęcanie to także dar pastora. Jego ostatni wykład nosił tytuł: „Potrafisz!”.

 

Przez całą konferencję przewijał się również temat seminarium: Dziecko i rozwód – poważny problem prowadzony przez misjonarki z USA. Niestety, coraz częściej zdarza się nam pracować z dziećmi z rozbitych rodzin. Co one tak naprawdę przeżywają? Jaki to ma wpływ na ich życie? Jak można im pomóc? Jak je wspierać? Na te pytania można było znaleźć odpowiedź właśnie na tych seminariach.

 

Ci, którzy prowadzą okazjonalne lub regularne spotkania dla dzieci, mogli zdobyć nowe pomysły na warsztatach kreatywnych oraz na seminariach, m.in. na następujące tematy: „Zastosowanie krótkich ilustracji wyjaśniających prawdy biblijne” (J. Pilch-Lewicka), „Dyscyplina na zajęciach z dziećmi” (I. Kaczeńska), „Praca z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie” (A. Zamkowska), „Prowadzenie śpiewu na spotkaniach z dziećmi” (G. Piecha).

Pozostałe seminaria, to: „Lekcja na temat przywództwa” (R. Faulkner), „Jak używać swoich darów duchowych” (R. Faulkner), Genetyczne aspekty pochodzenia życia na ziemi” (G.Krauza)

 

Jako że nie można było być na wszystkich seminariach, pomocą może okazać się płyta MP3, na którą zostały nagrane wszystkie wykłady, rozważania i większość seminariów. Można ją zamówić w Studio DR w Wiśle (drstudio@ccm.pl)

 

Wieczorami grupy muzyczne z Bielska-Białej oraz Goleszowa prowadziły nas w uwielbianiu Boga. Była też okazja do dzielenia się świadectwami na temat tego, jak Pan Bóg działa w   służbie wśród dzieci w różnych miejscach.

 

Warto dodać, że dzieci, które przyjechały ze swoimi rodzicami również miały zapewniony program biblijny i mogły skorzystać z uroków tegorocznej mroźnej zimy.

 

 


13.02.2012


BIBLIA W OBRAZACH BEZPŁATNIE wsparcie online wydawnictwo Pomysły Inspiracje Motywacje

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Miłość Edukacja Dojrzałość