Potrzebują zasad


Przedszkolaki potrzebują jasno określonych zasad. To daje im poczucie bezpieczeństwa. Chcą wiedzieć, czego oczekuje się od nich w domu, czego w przedszkolu, a czego w kościele czy też na szkółce niedzielnej.

Ustalone zasady muszą przekładać się na rzeczywistość. Jeżeli dziecko nie doświadczy ich zastosowania w życiu codziennym, to szybko o nich zapomni, dlatego należy pamiętać, aby w odpowiednich sytuacjach odwoływać się do tych zasad.

Nie obawiaj się, że dziecko nie będzie chciało dostosowywać się do ustalonych zasad. W tym wieku charakteryzuje je bowiem konformizm, czyli chęć dostosowywania się, dlatego umie podporządkować się regułom i pilnie ich przestrzega, np. podczas zabaw z regułami. Poza tym chce żyć w zgodzie z wszystkimi, więc należy zrobić wszystko, aby utrwalać w dziecku tę cechę, która ma znaczenie dla życia w społeczeństwie.
 

Oto kilka sugestii dotyczących ustalania zasad dla dziecka:

  • Miej realne oczekiwania w stosunku do dziecka i ustalaj takie zasady, które potrafi ono spełnić lub przestrzegać. 
  • Nie wprowadzaj zbyt wielu zasad, ponieważ dziecko musi je zapamiętać. Dobrym rozwiązaniem będzie zapisanie tylu zasad, ile dziecko ma lat, czyli dla trzylatka trzy, dla czterolatka cztery itd.
  • Zasady muszą być jasno sformułowane, krótkie i najlepiej, żeby były zilustrowane, tak aby obrazek przypominał dziecku treść zasady.
  • Postaraj się sprecyzować zasady w ten sposób, aby unikać w nich słowa nie. Na przykład, zamiast powiedzieć: Nie biegaj, powiedz – używaj swoich nóg do chodzenia, zamiast mówić: Nie krzycz, powiedz – mów normalnym głosem itd.

 
Proponowane kroki do wprowadzenia zasad w życie dziecka:

  • Zrób listę zasad.
  • Omów z dzieckiem każdą zasadę. Poprzez pytania upewnij się, czy dziecko rozumie, co dana zasada znaczy. Powiedz dziecku o konsekwencjach nieprzestrzegania danej zasady.
  • Zawieś listę w widocznym dla dziecka miejscu, na poziomie jego oczu.


Lidia KróliczekPotrzebują zasad
wróć strzałka do góry