Start    Aktualności   Artykuły   Galerie   Kontakt

Wolontariat na obozach
Motywowani miłością Chrystusa pragniemy przygotować dzieci do godnego życia,
które przynosi chwałę Bogu.
ZAPRASZAMY do służby ewangelizowania i nauczania dzieci Bożego Słowa.Jesteśmy organizacją, której służba i realizacja celów są możliwe tylko dzięki zaangażowaniu wielu wolontariuszy. Zwykle na letnich obozach organizowanych przez MED pomaga grupa około 70 wolontariuszy z Polski i zagranicy.

Jeśli kochasz Boga i lubisz pracę z dziećmi/nastolatkami, to  posiadasz już najważniejsze kwalifikacje, byśmy mogli zaangażować Cię do pomocy. Poszukujemy wolontariuszy do roli:
 • wychowawców (z kwalifikacjami akceptowanymi przez MEiN)
 • opiekunów (osoby bez ww. kwalifikacji, głównie dotyczy to obozu dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną)
 • pomocników wychowawcy (osoby w wieku powyżej 16 lat)
 • pielęgniarki
 • instruktorów np. zajęć sportowych, muzycznych, plastycznych i innych
Od stycznia aż do lipca (w zależności od potrzeb) prowadzimy nabór kandydatów na wolontariuszy.

Osobom, które zgłoszą swoją gotowość do pracy na obozach letnich wysyłamy ankietę wolontariusza.

W służbę obozową można również zaangażować się poprzez modlitwę, wsparcie finansowe lub zachęcenie innych do współpracy z nami.


UWAGA: Wolontariusze obowiązkowo przyjeżdżają na obóz dzień wcześniej!


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


► O naszych obozach


►Aktualna oferta obozowa


Kryteria, jakie powinien spełniać wolontariusz
na obozach ChS „MED”


Wychowawca powinien:

 1. Być osobą ewangelicznie wierzącą, która akceptuje wszystkie punkty podstaw doktrynalnych ChS „MED”.
 2. Mieć ukończone 18 lat.
 3. Lubić pracę z dziećmi/nastolatkami.
 4. Posiadać co najmniej wykształcenie średnie.
 5. Posiadać zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kandydatów na wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży lub posiadać wykształcenie pedagogiczne.
 6. Posiadać zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego oraz nie figurować w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.
 7. Posiadać odpowiednie zaświadczenie lekarskie
Mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi/nastolatkami!

Asystent powinien:
 1. Być osobą ewangelicznie wierzącą, która akceptuje wszystkie punkty podstaw doktrynalnych ChS „MED”.
 2. Mieć ukończone 16 lat.
 3. Lubić pracę z dziećmi/nastolatkami.


BIBLIA W OBRAZACH BEZPŁATNIE wsparcie online wydawnictwo Pomysły Inspiracje Motywacje

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Miłość Edukacja Dojrzałość