Start    Aktualności   Artykuły   Galerie   Kontakt

Co robimy?


Misja Ewangelizacji 
Dzieci MED


Pracę Chrześcijańskiego Stowarzyszenia „MED” w obecnym kształcie ilustruje poniższy diagram:

Ewangelizowanie i czynienie uczniami Pana Jezusa Chrystusa dzieci i nastolatki w Polsce

Formy pracy z dziećmi i nastolatkami:

1. Kluby biblijne – regularne spotkania z nauczaniem ewangelizacyjnym oraz wzrostowym.
2. Spotkania okolicznościowe, jednorazowe spotkania m.in. z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy.
3. Wakacyjne kluby biblijne, organizowane w czasie letnich i zimowych wakacji.
4. Obozy letnie o charakterze wypoczynkowym, połączone z nauczaniem biblijnym.
5. Korespondencyjne kursy biblijne – pomagają w poznawaniu Słowa Bożego oraz we wprowadzaniu zawartych w nim prawd w codzienne życie. Tą drogą docieramy z nauczaniem biblijnym do adresatów nie mających stałego kontaktu z Biblią lub pragnących pogłębić swoją wiedzę biblijną.


Współpraca z rodzicami i nauczycielami:

Naszą pomoc oferujemy wszystkim kościołom chrześcijańskim, instytucjom, organizacjom i osobom, którym leży na sercu dobro dzieci i nastolatków oraz które pragną nauczać ich wspaniałych prawd biblijnych.

1. Letnia Szkoła Biblijna (LSB) – osoby biorące w niej udział poznają metodykę nauczania, podnoszą swoje kwalifikacje, pogłębiają swoją wiedzę biblijną.
2. Inne Szkolenia – organizowane na zaproszenia kościołów, zborów i wspólnot, dostosowane do ich potrzeb i możliwości.
3. Regionalne konferencje dla pracowników wśród dzieci. Służą one wymianie doświadczeń, rozszerzeniu horyzontów, wyposażeniu w różne narzędzia wychowywania i nauczania prawd biblijnych. Organizowane są co roku jesienią w kilku miejscach.
4. Materiały do pracy z dziećmi i nastolatkami – można je nabywać w biurze Stowarzyszenia lub podczas imprez organizowanych z udziałem pracowników MED. Prowadzimy także sprzedaż wysyłkową.

BIBLIA W OBRAZACH BEZPŁATNIE wsparcie online wydawnictwo Pomysły Inspiracje Motywacje

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Miłość Edukacja Dojrzałość