Krótkie Ogólnodostępne Specjalistyczne Szkolenia (KOSS)

Krótkie – zazwyczaj dwugodzinne 

Ogólnodostępne – dla rodziców, prowadzących zajęcia biblijne dla dzieci, katechetów, a także dla osób zainteresowanych pracą z dziećmi i młodzieżą. Zazwyczaj w formie online.

Specjalistyczne – dotyczące zagadnień z  wychowania i nauczania dzieci na różnych etapach rozwoju oraz relacji w rodzinie. Wykładowcami są specjaliści w danej dziedzinie nauczyciele, pedagodzy, psychologowie, socjologowie, animatorzy kulturalni oraz osoby z doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą

Szkolenia – w formie warsztatów, dyskusji panelowych, wykładów itp.

CELEM PROJEKTU KOSS jest wsparcie rodziców i nauczycieli w różnych aspektach wychowania oraz nauczania, a także stworzenie okazji do uzupełnienia wiedzy oraz wymiany doświadczeń. Punktem odniesienia i inspiracji pozostaje dla nas Pismo Święte.

PRAGNIEMY, aby projekt KOSS rozwijał się i wychodził naprzeciw aktualnym potrzebom rodziców i nauczycieli.

DLATEGO:

  • jesteśmy otwarci na współpracę z każdym, kto w kompetentny i rzetelny sposób chciałby podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem z pracy wychowawczo-dydaktycznej
  • będziemy wdzięczni za propozycję tematów, które Waszym zdaniem byłyby ważne i potrzebne w  służbie niesienia Ewangelii dzieciom i nastolatkom.
  • chcemy stworzyć bazę różnorodnych tematów, które dotyczą młodego człowieka, jego rozwoju: duchowego, intelektualnego, fizycznego, jak również jego zachowania i pracy z nim.
  • Zapraszamy do przesyłania propozycji na adres: biuro@med.org.pl (z zaznaczeniem „KOSS” w temacie wiadomości).


Służymy - RODZICOM i NAUCZYCIELOM - Szkolenia i warsztaty - Krótkie Ogólnodostępne Specjalistyczne Szkolenia (KOSS)
wróć strzałka do góry