O naszych obozach

Od ponad 25 lat organizujemy obozy letnie, których głównym celem jest zdrowy, aktywny, atrakcyjny i bezpieczny wypoczynek połączony z poznawaniem chrześcijańskich, biblijnych wartości. Program obozów oprócz poznawania historii i prawd biblijnych daje dzieciom sporo możliwości do rozbudzania i rozwijania zainteresowań i zdolności. 

Obozy Młodych Odkrywców (OMO)  i Szczególny Obóz Młodych Odkrywców (SOMO) trwają tydzień i rozpoczynają się w niedzielę kolacją. W kolejnych dniach po śniadaniu dzieci uczestniczą w zajęciach biblijnych połączonych ze śpiewem i nauką wersetów z Biblii. Przed południem, jeśli pozwala na to pogoda, w swoich grupach wychodzą na spacery lub uczestniczą w grach i zabawach prowadzonych na świeżym powietrzu.

Po południu najpierw uczestniczą w konkursach i rozgrywkach zespołowych, a później mogą wybrać sobie jedno z kół zainteresowań, np.: sportowe, plastyczne, teatralne, gier stołowych czy też gier i zabaw ruchowych. Wieczorem wszyscy spotykają się na wspólnym śpiewie i słuchaniu ciekawych historii. Obozy kończą się w sobotę po śniadaniu uroczystym wręczeniem dyplomów uczestnictwa w obozie oraz zdobytych w czasie jego trwania nagród.


Wszystkie nasze obozy organizowane są zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Ministerstwa Edukacji i Nauki dotyczącymi wypoczynku dzieci i młodzieży. Kierownik, wychowawcy i nauczyciele lekcji biblijnych posiadają wszystkie uprawnienia do pełnienia swych funkcji. W większości kadrę stanowią doświadczeni pedagodzy, nauczyciele, osoby posiadające doświadczenie w wychowywaniu własnych dzieci. Każdy z wychowawców ma pod swoją opieką ok. 7–12 dzieci w wieku 8-12 lat.

Wychowawca organizuje i prowadzi program w swojej grupie, opiekuje się uczestnikami podczas zajęć wspólnych, jest obecny podczas posiłków i w pokojach – wszędzie tam, gdzie przebywają dzieci. Oprócz kadry podstawowej, w realizacji programu pomagają instruktorzy, nauczyciele nauczania biblijnego i asystenci wychowawców.

Na obozach SOMO asystenci wychowawcy opiekują się jednym lub dwojgiem dzieci w wieku 8-15 lat.Służymy - DZIECIOM - Obozy - O naszych obozach
wróć strzałka do góry