Start    Aktualności   Artykuły   Galerie   Kontakt

SZKOLENIA MODUŁOWE (SM)

 « wróć 

MODUŁ 9 Stwórz swój moduł

Z niżej podanych tematów szkoleniowych możesz stworzyć własny moduł, możliwy do zrealizowania w ciągu jednego dnia lub weekendu w zależności od potrzeb twojego środowiska. Na JEDNODNIOWE SZKOLENIE możesz wybrać NAJWYŻEJ PIĘĆ TEMATÓW. Zatem zapoznaj się z opisem zagadnień podzielonych na sześć grup tematycznych i stwórz swój moduł.


I. BIBLIA O DZIECKU


1. Biblia o dziecku – Księga Psalmów 78:1-8

Egzegeza tekstu biblijnego dotycząca ewangelizowania dzieci jako podstawowego elementu poznania Boga
i wynikające z tego zadania dla rodziców, nauczycieli, kościoła, zboru.

2. Biblia o dziecku – Ew. Mateusza 18:1-14
Analiza fragmentu Ewangelii Mateusza wskazująca na fakt, iż Bogu zależy na zbawieniu dzieci, a każde z nich zajmuje szczególne miejsce w oczach Pana Jezusa.

3.  Biblia o dziecku, czyli o potrzebie nawrócenia się
Egzegeza tekstów biblijnych prezentujących Boże stanowisko względem natury dziecka i faktu, że dziecko może się nawrócić. Omówienie zadań pracownika wśród dzieci związanych z prowadzeniem ich do Chrystusa.

4. Ewangelizowanie
Sens ewangelizowania. Doświadczanie przez dzieci przemieniającej mocy Ewangelii w ich życiu.

5. Prawdy Ewangelii
Wykład interaktywny - proste i uporządkowane spojrzenie na kluczowe prawdy Ewangelii dotyczące Boga, grzechu, Pana Jezusa i drogi zbawienia.

6. Książeczka bez słów (KBS)
Doskonała pomoc do ewangelizowania dzieci i młodzieży. Wykład połączony z warsztatami - zapoznanie się z treścią książeczki oraz ćwiczenia w efektywnym posługiwaniu się nią.

II.PRACA Z DZIECKIEM PRZEDSZKOLNYM


1. Dlaczego pracować z dzieckiem w wieku przedszkolnym? 

Poszukiwanie odpowiedzi w Słowie Bożym i w życiowych przykładach.

2. Nauczanie dziecka przedszkolnego
Studium małego dziecka - podstawy rozwoju psychofizycznego i duchowego dziecka w tym wieku. Struktura spotkania - elementy spotkania, czas przeznaczony na poszczególne elementy. Lekcja biblijna - nośnik wspaniałych prawd biblijnych. Pomoce wizualne - ich rola w nauczaniu małego dziecka.

3. Przedszkolak potrafi
Nawet małe dziecko może zapamiętać werset biblijny, wykonać pracę plastyczną, angażować się w modlitwę, odpowiadać na pytania dotyczące przerobionego materiału, chętnie uczestniczyć we wspólnych zabawach.
Jednak jak poprowadzić te części spotkania, aby były dla niego radosnym, a zarazem bezpiecznym i niepowtarzalnym przeżyciem? Wiele praktycznych wskazówek.

4. Dyscyplina na zajęciach biblijnych dla przedszkolaków
Sposoby wprowadzenia i utrzymania dyscypliny na zajęciach w tej grupie wiekowej.

III.PRACA Z DZIECKIEM SZKOLNYM


1. Program spotkania

Analiza stałych i zmiennych punktów spotkania biblijnego dla dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym oraz praktyczne wskazówki dotyczące planowania spotkania.  

2. Lekcja biblijna
Główny element programu spotkania biblijnego. Zadania i struktura lekcji biblijnej. Efektywne nauczanie prawd biblijnych, tak aby zapadały dziecku w pamięć i aby umiało ono zastosować je w życiu.

3. Nauczanie poprzez pieśni
Śpiew jako doskonała forma służąca przekazywaniu prawd biblijnych. Co zrobić, żeby spełniał taką rolę i jak poprowadzić go, by był radosnym przeżyciem dla wszystkich dzieci?

4. Nauczanie poprzez wersety biblijne
Dlaczego uczyć wersetów biblijnych? Co zrobić, by nauka była dla dziecka ciekawa i efektywna? Przedstawienie pomocy do zilustrowania i powtarzania wersetu.

5. Nauczanie poprzez zabawę
Zabawa jako pomysł na urozmaicenie spotkań z dziećmi i młodzieżą. Wykorzystanie różnego rodzaju zabaw, by stały się efektywnym narzędziem do przekazania, pogłębienia czy też zrozumienia duchowych prawd.
Uczestnicy będą mieli okazję wziąć udział w niektórych z nich.

6. Powtórka
Doskonały element spotkania, by ocenić nie tylko stan wiedzy dzieci, ale również jakość swojego nauczania. Praktyczne wskazówki do przeprowadzenia różnego rodzaju powtórek, które są lubiane przez dzieci.

7. Porada duchowa
Bardzo ważna część służby wśród dzieci i nastolatków. Zajęcia składają się z dwóch części. Pierwsza z nich dotyczy warunku, jaki musi być spełniony, aby doszło do rozmowy, zaś druga daje wskazówki, jak przeprowadzić rozmowę, aby pomóc dziecku, które chce zaufać Panu Jezusowi.

8. Inwestowanie w duchowy rozwój dziecka szkolnego
Wykład, który pokaże, jak prowadzić dzieci i nastolatki w modlitwie, w studiowaniu Słowa Bożego i w składaniu świadectwa. Okazja do przećwiczenia jednej z metod studiowania.

9. Pomysłowe nauczanie
Rola pomocy wizualnych w czasie modlitwy, śpiewu, nauki wersetu biblijnego czy powtórki. Zaprezentowanie pomocy, które mogą być inspiracją do tworzenia własnych.

10. Dyscyplina na zajęciach z dziećmi szkolnymi
Wykład interaktywny. Czym jest, a czym nie jest dyscyplina? Dlaczego jest potrzebna? Jak zapobiegać problemom z dyscypliną?

IV. NAUCZYCIEL – WYCHOWAWCA


1. Dlaczego pracować z dziećmi?

Poszukiwanie odpowiedzi w Słowie Bożym i w życiowych przykładach.

2. Cechy dobrego pracownika wśród dzieci
Cechy pracownika wśród dzieci. Najczęściej popełniane przez niego błędy. Błogosławieństwa z bycia nauczycielem.

3. Jak poprawić komunikację z dzieckiem?
Masz wrażenie, że dziecko słyszy, ale nie usłyszało tego, co powiedziałeś? Rozmowy z dzieckiem nie spełniają twoich oczekiwań? Umiesz być dobrym rozmówcą? Wykład połączony z dyskusją.

4. Poznać, pokochać i być posłusznym
Wykład, który odpowie na pytania: Jak mogę pomóc dziecku, aby poznało i pokochało Boga oraz było Mu posłuszne? Czy jako nauczyciel mam właściwą postawę względem dzieci? Jakim przykładem jestem dla tych, których uczę? Jakim przykładem dla swoich uczniów był Pan Jezus?

5. Relacje w życiu i służbie
Słowo Boże o życiu, służbie i relacjach pracownika wśród dzieci.

V. OBOZY DLA DZIECI


1. Zanim zaprosisz dziecko na 

… obóz, tydzień dobrej nowiny, półkolonie, wakacyjny klub biblijny, spotkanie na świeżym powietrzu itp., co ty, jako organizator, musisz wiedzieć i zrobić, aby zapewnić dzieciom dobry i bezpieczny wypoczynek.

2. Jak zostać dobrym opiekunem na obozie?
Omówienie cech, jakie powinien posiadać kandydat na dobrego opiekuna.

3. Poradnictwo w kontekście relacji obozowych
Poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: Czy opiekun bez profesjonalnego przygotowania psychologicznego jest w stanie pomóc dziecku, które przyjeżdża na obóz z bagażem problemów?

4. Zabawy i gry do wykorzystania na obozie
Praktyczne zajęcia, podczas których uczestnik będzie mógł wziąć udział w grach i zabawach dla dzieci w różnym wieku.

VI. INNE TEMATY


1. Mały teoretyk czy praktyk, czyli o skutecznym nauczaniu 

Jak nauczać, aby dzieci umiały zastosować biblijne prawdy w życiu codziennym - w domu, w szkole, na podwórku, a nie tylko teoretycznie je znały? W części praktycznej prezentacja lekcji biblijnej.

2. Lekcje poglądowe
Wspaniała metoda nauczania, którą stosował sam Pan Jezus. Jak i kiedy je wykorzystywać?

3. Prace plastyczne na zajęciach biblijnych
Jedna z najbardziej wartościowych aktywności w procesie uczenia się. Przedstawienie ciekawych i pomysłowych prac plastycznych wykonanych z prostych, tanich i ogólnodostępnych materiałów.

4. Okolicznościowe spotkania dla dzieci
Pomysły na zorganizowanie jednorazowego spotkania dla dzieci z okazji np.: Świąt Bożego Narodzenia, Dnia Matki, Dnia Ziemi, Walentynki itp. Możliwość otrzymania pakietu gotowych konspektów lekcji biblijnych.

5. Krótkie formy ewangelizacyjne
Wykład interaktywny - przedstawienie Dobrej Nowiny w krótki i intrygujący sposób, przydatny zarówno w grupie dzieci, jak i przy okazji indywidualnych rozmów.

6. Kluby biblijne dla dzieci
Dobry pomysł na zajęcia pozalekcyjne. Forma zajęć, która wesprze rodziców w ich pracy wychowawczej. Jak rozpocząć klub i co robić z dziećmi podczas zajęć? Prezentacja lekcji biblijnej, możliwość otrzymania pakietu kilku lekcji do wykorzystania na zajęciach.

08.10.2016


BIBLIA W OBRAZACH BEZPŁATNIE wsparcie online wydawnictwo Pomysły Inspiracje Motywacje

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Miłość Edukacja Dojrzałość