SZKOLENIA MODUŁOWE (SM)

tmp

MODUŁ 9 – Stwórz swój moduł

Z niżej podanych tematów szkoleniowych możesz stworzyć własny moduł, możliwy do zrealizowania w ciągu jednego dnia lub weekendu w zależności od potrzeb twojego środowiska.

tmp

MODUŁ 8 – Obozy dla dzieci

Zanim zaprosisz dziecko na obóz, tydzień dobrej nowiny, półkolonie, wakacyjny klub biblijny, spotkanie na świeżym powietrzu itp. ...

tmp

MODUŁ 7 – Ożywiamy nasze spotkania z dziećmi

Rola pomocy wizualnych w czasie modlitwy, śpiewu, nauki wersetu biblijnego czy powtórki.

tmp

MODUŁ 6 – Wszystko, co pomaga w skutecznym nauczaniu

Słowo Boże o życiu, służbie i relacjach pracownika wśród dzieci.

tmp

MODUŁ 5 – Przedszkolak i jego duchowe potrzeby

Analiza fragmentu Ewangelii Mateusza wskazująca na fakt, iż Bogu zależy na zbawieniu dzieci, a każde z nich zajmuje szczególne miejsce w oczach Pana Jezusa.

tmp

MODUŁ 4 – Od nawrócenia do duchowej dojrzałości

Egzegeza tekstów biblijnych prezentujących Boże stanowisko względem natury dziecka i faktu, że dziecko może się nawrócić.

tmp

MODUŁ 3 – To, co wzbogaca spotkanie i nauczanie

Egzegeza tekstu biblijnego dotycząca ewangelizowania dzieci jako podstawowego elementu poznania Boga i wynikające z tego zadania dla rodziców, nauczycieli, kościoła, zboru.

tmp

MODUŁ 2 plus – Pierwsze spotkanie i co dalej?

Egzegeza tekstów biblijnych prezentujących Boże stanowisko względem natury dziecka i faktu, że dziecko może się nawrócić.

tmp

MODUŁ 2 – Pierwsze spotkanie

Biblia o dziecku, czyli o potrzebie nawrócenia się Egzegeza tekstów biblijnych prezentujących Boże stanowisko względem natury dziecka i faktu, że dziecko może się nawrócić.

tmp

MODUŁ 1 – Fundamenty nauczania

1. Biblia o dziecku – Ew. Mateusza 18:1-14 Analiza fragmentu Ewangelii Mateusza wskazująca na fakt, iż Bogu zależy na zbawieniu dzieci, a każde z nich zajmuje

SZKOLENIA MODUŁOWE (SM)
wróć strzałka do góry