Scenariusze spotkań

RODZINNE SPOTKANIA z BIBLIĄ

Rodzinne Spotkania z Biblią

1. BOŻY PLAN

Modlitwa 1. Modlitwa  ⇩ rozwiń

2. Propozycja pieśni:  ⇩ rozwiń

"Pan dla nas ma plan" (z płyty "Śpiewamy słowami Biblii" wydanej przez ChS MED)


3. Tekst biblijny: Dz 1:1-11  ⇩ rozwiń

Czy Pan Jezus ma również dla ciebie plan? Jaki?
Przeczytajcie tekst biblijny lub obejrzyjcie uważnie prezentację, a na pewno znajdziecie odpowiedź.4. Pytania:  ⇩ rozwiń

 • Przez ile dni Pan Jezus spotykał się ze swoimi uczniami po zmartwychwstaniu?
 • Co Pan Jezus zapowiedział swoim uczniom przed odejściem do Ojca?
 • Jakie zadanie dał uczniom odchodząc do nieba?
 • Kto musi być w naszych sercach, abyśmy byli dobrymi świadkami?
 • Jak można odnieść do naszej rzeczywistości słowa: "w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi"?*
 • Co aniołowie powiedzieli uczniom, kiedy ci stali i patrzyli w niebo po odejściu Pana Jezusa?
 • Jaka obietnica dla naszego życia była zawarta w słowach aniołów?
 • Jaki plan Pan Bóg ma również dla ciebie?


* Jerozolima, to tam gdzie obecnie przebywamy, Judea - to region, kraj; Samaria - to sąsiednie regiony i kraje.


5. Wspólna modlitwa:  ⇩ rozwiń

Wysławiaj Boga i dziękuj za to, że: 

 • Jezus ponownie przyjdzie
 • możemy być Jego świadkami
 • możemy studiować Jego Słowo


Proś o to: 

 • abyśmy byli wiarygodnymi świadkami
 • abyś był gotowy na Jego przyjście


Propozycja krótkiej modlitwy:
Panie Jezu, dziękuję Ci bardzo, że mogę wiedzieć, że żyjesz i znów przyjdziesz na ziemię, bo to obiecałeś. Chcę z radością czekać na Twój powrót. Pomóż mi proszę coraz lepiej Cię poznawać i mówić innym o Twojej wielkiej miłości do każdego człowieka. Amen.


6. Aktywności  ⇩ rozwiń

A. Werset Dz 1:8a
Rodzicu, napisz każdy wyraz wersetu: "Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was i będziecie mi świadkami" na osobnych kartkach. Kilka z nich może być napisanych wspak (np. te pogrubione). Z porozrzucanych kartek członkowie rodziny układają werset i sprawdzają poprawność ułożenia z tekstem w Biblii. Następnie rozmawiają nt. znaczenia wersetu i uczą się go na pamięć (dorośli i dzieci)

B. Bądź świadkiem
Pomyśl, komu możesz powiedzieć, kim dla ciebie jest Pan Jezus Chrystus:

 • użyj traktatu ewangelizacyjnego (można go otrzymać w biurze ChS "MED" lub zrobić samemu)
 • prześlij swoim kolegom/koleżankom prezentację Książeczki Bez Słów
RODZINNE SPOTKANIA z BIBLIĄ
wróć strzałka do góry