Scenariusze spotkań

RODZINNE SPOTKANIA z BIBLIĄ

Rodzinne Spotkania z Biblią

11. A MOŻE COŚ ZATAJĘ?

Modlitwa 1. Modlitwa  ⇩ rozwiń

2. Propozycja pieśni:  ⇩ rozwiń

"Poddaj się Bogu" (z płyty "Mali o Wielkim śpiewają" wydanej przez ChS MED)

"Oj uważaj małe oczko co widzisz"


3. Tekst biblijny: Dz 4:23-31  ⇩ rozwiń

Zawsze jest ktoś, kto cię widzi. Tak, to Pan Bóg. Dlatego nie wysilaj się, aby coś przed Nim ukryć. To nie ma sensu. Pomyśl o tym zawsze, kiedy jesteś kuszony, aby coś zataić.4. Pytania:  ⇩ rozwiń

− Co Ananiasz i Safira postanowili zrobić z pieniędzmi uzyskanymi ze sprzedaży swojego pola?

− Na czym polegał grzech Ananiasza i Safiry? 

− Jak myślisz, co mogło skłonić Ananiasza i Safirę do takiego zachowania? 
− Czy tobą też czasami kierują takie motywy?

− Co stało się z Ananiaszem, kiedy jego kłamstwo wyszło na jaw, dzięki Duchowi Świętemu?

− Jak zachowała się Safira, kiedy Piotr zapytał ją o sumę uzyskaną ze sprzedaży?

− Jak myślisz, dlaczego Bóg ukarał tak surowo ten grzech?
− Czego uczy nas to o Bogu?

 

Komentarz: Sprzedawanie pola i przekazywanie pieniędzy nie było obowiązkiem wierzących. Ananiasz i Safira byli najprawdopodobniej poruszeni szczodrością innych wierzących. Być może pragnęli ludzkiego podziwu spowodowanego podobnym zachowaniem. Fałszywą pobożność chcieli wykorzystać do swoich celów, zyskania uznania i szacunku innych. Bóg jednak nie pozwolił na to. Okazał swą świętość. On nie da się z siebie naśmiewać. Bóg oczyścił swój Kościół. 


5. Wspólna modlitwa:  ⇩ rozwiń

Wysławiaj Boga i dziękuj za to, że: 

− On jest wszechwiedzący i nic nie można przed Nim ukryć
− zna nasze serca i okazuje miłosierdzie

– oczyszcza Swój Kościół i nas z grzechów

 

Proś o: 
− czyste serce

− bojaźń względem Boga

 

Propozycja krótkiej modlitwy:

Panie Boże, chcę Ci powiedzieć, że cieszę się, że Ty jesteś wszędzie, wszystko wiesz i wszystko widzisz. Proszę Cię, pomóż mi przynosić Ci radość moim postępowaniem. Ustrzeż mnie od ulegania pokusom. Amen.


6. Aktywności  ⇩ rozwiń

Praca plastyczna dla młodszych dzieci:

Potrzebne będą: blok rysunkowy, biała świeca, farba plakatowa, pędzel, woda.

 

Na białej kartce z bloku rysunkowego rysują białą świecą jakiś rysunek. Następnie zamalowują kartkę farbą plakatową (niezbyt gęstą) i zobaczą coś, co było ukryte.

 

 

Praca plastyczna dla starszych dzieci:

Potrzebne będą: blok rysunkowy, sok z cytryny, cienki pędzel, zapalona świeca.

 

Na białej kartce z bloku rysunkowego piszą sokiem z cytryny (przy pomocy pędzelka) słowa z Biblii, np: Kto ukrywa występki, nie ma powodzenia, lecz kto je wyznaje i porzuca, dostępuje miłosierdzia (Prz 28:13). Czekają aż napis wyschnie. Następnie zapalają świecę (oczywiście w obecności dorosłych!!!) i przesuwają kartkę nad płomieniem, wtedy uwidoczni się napis i zobaczą coś, co było ukryte.

 

RODZINNE SPOTKANIA z BIBLIĄ
wróć strzałka do góry