Scenariusze spotkań

RODZINNE SPOTKANIA z BIBLIĄ

Rodzinne Spotkania z Biblią

16. BÓG W NAS

Modlitwa 1. Modlitwa  ⇩ rozwiń

2. Propozycja pieśni:  ⇩ rozwiń

 "Mój, mój – Jezus jest mój(z płyty "Pieśni dla dzieci" wydanej przez ChS „MED”) 

 "Jeśli smutek w sercu masz(z płyty "Mali o Wielkim śpiewają" wydanej przez ChS „MED”)   


3. Tekst biblijny: Dz 6:8-15  ⇩ rozwiń

Czy jest możliwe, aby ktoś zobaczył we mnie Bożą obecność, skoro jestem grzesznikiem? Przecież jest napisane, że wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej (Rz 3:23). W dzisiejszym tekście biblijnym zwróć uwagę na to, jak Boża chwała uwidoczniła się w jednym z diakonów. Zastanów się, dlaczego było to możliwe.4. Pytania:  ⇩ rozwiń

– Który z diakonów wyróżniał się szczególną wiarą?
– W jaki sposób chwała i moc Boża były widoczne w postawie Szczepana?
– O co Szczepan został oskarżony? 

– Kto zmienił wygląd tego diakona?
– Wygląd której postaci w Starym Testamencie Bóg także zmienił? (2 M/Wj 34:29.34–35)
– W jaki sposób Bóg zmienia Twoje zachowanie?
– Co powinno jeszcze ulec zmianie?
– Co możesz zrobić, aby w twoim życiu widoczna była Boża chwała?


5. Wspólna modlitwa:  ⇩ rozwiń

Wysławiaj Boga i dziękuj Mu za to, że: 

– kocha nas i dał swojego Syna, aby nas uratować 

– obdarza swoje dzieci mocą i dokonuje przez nie cudów 

– zmienia nasze serca i zachowanie

 

Proś o to, aby: 
– Bóg wskazał ci, co w twoim życiu powinno ulec zmianie
– w twoim życiu była widoczna Boża moc i miłość


 

Propozycja krótkiej modlitwy:

Panie Boże, dziękuję Ci, że jesteś zawsze ze mną, nawet gdy okoliczności życia sprawiają, że czuję się niezręcznie lub cierpię. Pomóż mi być Tobie wiernym. Amen.

 


6. Aktywności  ⇩ rozwiń

Eksperyment

Potrzebne będą: talerzyk, lignina lub wata, nasiona rzeżuchy, woda.

 

Możesz zapytać dziecko: Czy wiesz, że w tobie może być Boże życie, Boża obecność? Może myślisz, jak to możliwe?

 

Zróbcie eksperyment, który pomoże to dziecku zrozumieć:

Dziecko daje na talerzyk watę lub ligninę i polewa ją wodą, a następnie obsypuje całą powierzchnię talerzyka nasionami rzeżuchy.  

 

Powiedz: Czy w tych nasionkach jest życie? Zobaczysz za kilka dni, że nasionko, które wydawało się dzisiaj bez życia, wypuści kiełki, a więc było w nim życie, bo wykiełkowało.

To pomoże ci zrozumieć, co może się stać, gdy Pan Jezus jest obecny w nas  przez swojego Ducha. U nas będzie też widać „owoce” – miłość, radość, dobroć, łagodność, uprzejmość, wierność, przebaczanie innym, upodobnianie się do Pana Jezusa.

Jego obecność jest w nas i to widać w naszym zachowaniu w stosunku do innych.

 

RODZINNE SPOTKANIA z BIBLIĄ
wróć strzałka do góry