Scenariusze spotkań

RODZINNE SPOTKANIA z BIBLIĄ

Rodzinne Spotkania z Biblią

20. ZAPŁATA ZA DAR?

Modlitwa 1. Modlitwa  ⇩ rozwiń

2. Propozycja pieśni:  ⇩ rozwiń

 „On jest pierwszy” (z płyty Gramy z Mistrzem wydanej przez ChS MED)

Oddaj Mu serce swe (z płyty Pieśni dla dzieci wydanej przez ChS MED) 


3. Tekst biblijny: Dz 8:9-25  ⇩ rozwiń

Pan Bóg daje dary. Zastanówcie się, jakie dary wasza rodzina otrzymuje z ręki łaskawego Pana? Czy musieliście za nie zapłacić Bogu?4. Pytania:  ⇩ rozwiń

– Kim był Szymon, jeden z mieszkańców Samarii, który słyszał zwiastowanie Filipa i widział cuda?

– O co modlili się apostołowie dla nowych wierzących w Samarii?

– Za co Szymon chciał zapłacić apostołom?
– Co było tak naprawdę ważne dla Szymona?
– Co Piotr powiedział Szymonowi?
– Czy kochasz Chrystusa ponad wszystko, czy też, tak jak dla Szymona, są dla ciebie ważne: moc, sława, pieniądze?


5. Wspólna modlitwa:  ⇩ rozwiń

Wysławiaj Boga i dziękuj za to, że: 

– jest Wszechmogącym Bogiem

– również dziś dokonuje cudów 

– najlepszą rzeczą, której doświadczamy jest Jego bliskość i całkowite oddanie

 

Proś o to: 

– abyś miał pragnienie bycia Mu oddanym i posłusznym

– aby pomógł ci zwyciężać w walce z pożądliwościami

 

Propozycja krótkiej modlitwy:

Panie Boże, dziękuję Ci, że mogę Cię poznawać poprzez historie zawarte w Biblii. Chcę być blisko Ciebie i uczyć się tego, co mi wyjdzie na dobre. Pomóż mi proszę, aby moje zachowanie przynosiło Ci chwałę. Amen.


6. Aktywności  ⇩ rozwiń

A. Plakat: Za żadne skarby

 Potrzebne będą: duży arkusz papieru (A3 lub większy), kolorowe flamastry, taśma klejąca.

 

U góry kartki napiszcie dużymi literami: Tego nie kupimy za żadne skarby. Poniżej wypiszcie/narysujcie wszystko, czego nie można kupić, a jest ważne w waszym życiu. Następnie powieście plakat w domu, w widocznym miejscu. Niech przypomina wam o wdzięczności do Boga i do siebie nawzajem.  


B. Filmik: Wymarzony prezent (link)

RODZINNE SPOTKANIA z BIBLIĄ
wróć strzałka do góry