Scenariusze spotkań

RODZINNE SPOTKANIA z BIBLIĄ

Rodzinne Spotkania z Biblią

29. KTO JEST MIŁY PANU BOGU?

Modlitwa 1. Modlitwa  ⇩ rozwiń

2. Propozycja pieśni:  ⇩ rozwiń

"Oznajmiono ci" (z płyty "Śpiewamy słowami Biblii"  wydanej przez ChS MED)


3. Tekst biblijny: Dz 10:34-48  ⇩ rozwiń

W dzisiejszym tekście znajdziesz odpowiedź na pytanie: "Kto jest miły Panu Bogu?".

Sprawdź, jak brzmi werset Dz 10:35 w różnych tłumaczeniach Biblii. Zastanów się nad nim w kontekście swojej postawy względem Boga.
Prezentacja

  ⇩ rozwiń

4. Pytania:  ⇩ rozwiń

  • Z jakiej grupy pochodzili pierwsi chrześcijanie?
  • Co się stało w domu Korneliusza?
  • Dlaczego opisane tutaj wydarzenia były ważne dla Kościoła?
  • Co to znaczy, że Bóg nie ma względu na osobę?
  • Kto podoba się Bogu? (w. 35)
  • Czy ty masz taką postawę względem Niego?

5. Wspólna modlitwa:  ⇩ rozwiń

Wysławiaj Boga i dziękuj za to, że: 

  • kocha wszystkich ludzi i oddał za nas swojego Syna
  • przyjął pogan (nie-Żydów), czyli także nas

 

Proś o: 

  • właściwą postawę przed Bogiem - taką jaką miał Korneliusz
  • to, aby ludzie, którzy wyznają inne religie mogli poznać Dobrą Nowinę

 

Propozycja krótkiej modlitwy:

Dziękuję Ci Ojcze, że kochasz nas bardziej niż na to zasługujemy. Dziękuję, że kochasz nas miłością bezwarunkową. Amen.

 


6. Aktywności  ⇩ rozwiń

Pozdrowienia w innym języku

Czy w waszej okolicy mieszka lub pracuje jakiś obcokrajowiec? Jakiego języka używa? 

Zróbcie coś, aby okazać mu uprzejmość np. nauczcie się "Dzień dobry" w jego języku i przywitajcie go tymi słowami lub zróbcie własnoręcznie dla niego kartkę i spróbujcie napisać pozdrowienia w jego języku i werset z Biblii (w internecie na pewno znajdziecie odpowiednie tłumaczenie). Odwiedźcie go i przekażcie mu prezent. Może będzie to początek miłej znajomości i możliwość zaświadczenia o Bożej miłości.

RODZINNE SPOTKANIA z BIBLIĄ
wróć strzałka do góry