Scenariusze spotkań

RODZINNE SPOTKANIA z BIBLIĄ

Rodzinne Spotkania z Biblią

3. SZCZEGÓLNY DAR

Modlitwa 1. Modlitwa  ⇩ rozwiń

2. Propozycja pieśni:  ⇩ rozwiń

"Czy nie wiecie, że jesteście świątynią?" (z płyty "Śpiewamy słowami Biblii" wydanej przez ChS MED)
"Gdy Boży Duch wypełnia mnie"


3. Tekst biblijny: Dz 2:1-13  ⇩ rozwiń

Na pewno dostałeś już jakieś prezenty/dary, np. z okazji urodzin, świąt czy innych okazji. Pomyśl, który prezent sprawił ci największą radość? Dlaczego? (porozmawiajcie o tym).
Uczniowie otrzymali szczególny dar.4. Pytania:  ⇩ rozwiń

 • W jakie święto żydowskie wydarzyła się opisana historia? 
 • Jak myślisz, dlaczego właśnie wtedy?
 • Co się wtedy stało?
 • Kto zapowiedział wcześniej uczniom te wydarzenia?
 • Czego uczy nas to o Jezusie i Jego obietnicach?
 • Jakie niezwykłe znaki towarzyszyły zesłaniu Ducha Świętego?
 • Jaki był skutek tego, że uczniowie zaczęli mówić innymi językami?
 • Jakie były reakcje ludzi?

5. Wspólna modlitwa:  ⇩ rozwiń

Wysławiaj Boga i dziękuj za to, że: 

 • Bóg zesłał swego Ducha
 • Duch Święty pomaga nam oddawać cześć Bogu
 • Bóg jest wierny swoim obietnicom


Proś o to: 

 • aby Duch Święty wypełniał także twoje serce
 • abyś swoim życiem oddawał cześć Bogu


Propozycja krótkiej modlitwy:
Panie Boże, dziękuję Ci za Ducha Świętego, który jest szczególnym darem od Ciebie dla nas. Chcę oddawać Ci cześć i chwałę całym moim życiem. Proszę, dopomóż mi w tym. Amen.


6. Aktywności  ⇩ rozwiń

A. Opaska na czoło - praca plastyczna z wersetem Dz 1:8a
Każdy członek rodziny (nie tylko dzieci), może wykonać taką opaskę dla siebie.
Potrzebne będą: wydrukowane szablony, kolorowy papier (m.in. czerwony, żółty i pomarańczowy, ołówek, nożyce, klej, zszywacz, długopis lub flamaster).

 1. Wydrukuj szablon
 2. Wytnij wszystkie elementy i odrysuj na kolorowych papierach wg wzoru
 3. Wytnij i sklej wszystkie kolorowe elementy, zszyj opaskę.
 4. Na opasce z boku napisz werset Dz 1:8a i załóż na głowę.

B. Dopasuj (Arkusz)

RODZINNE SPOTKANIA z BIBLIĄ
wróć strzałka do góry