Scenariusze spotkań

RODZINNE SPOTKANIA z BIBLIĄ

Rodzinne Spotkania z Biblią

31. ZACHĘCENIE DO TRWANIA W WIERZE

Modlitwa 1. Modlitwa  ⇩ rozwiń

2. Propozycja pieśni:  ⇩ rozwiń

„To przykazanie” (z płyty "Śpiewamy słowami Biblii" wydanej przez ChS „MED” w Ustroniu)


3. Tekst biblijny: Dz 11:19-26  ⇩ rozwiń

„Dobrze ci idzie”, „Tak trzymaj”, „Dasz radę”, „Super ci to wyszło” - lubimy, kiedy ktoś nas zachęca. Czy ty również zachęcasz innych? Czy w rodzinie wspieracie się i zachęcacie do naśladowania Pana Jezusa? W jakich sytuacjach jest to ważne dla ciebie?


 

Niestety nie ma prezentacji do tego tekstu, ale można przeczytać go z dziećmi i odpowiedzieć na zadane pytania. Poniżej zamieszczamy prostszy tekst ze Słowa Życia

 

 

Tymczasem wierzący, którzy po śmierci Szczepana uciekli z Jerozolimy przed prześladowaniami, dotarli aż do Fenicji, na Cypr i do Antiochii. Po drodze nikomu, oprócz Hebrajczyków, nie głosili słowa Bożego. Ale niektórzy z nich, ci z Cypru i z Cyreny, przybyli do Antiochii i dzielili się dobrą nowiną o Jezusie także z Grekami. Pan szczególnie im w tym pomagał, bo bardzo wielu uwierzyło i zwróciło się ku Niemu. Wieść o tym dotarła do kościoła w Jerozolimie. Wysłano więc tam Barnabę. Gdy przybył na miejsce i zobaczył działanie Bożej łaski, ogromnie się ucieszył i gorąco wszystkich zachęcał, by całym sercem trwali przy Panu. Był bowiem człowiekiem dobrym, pełnym Ducha Świętego i wiary. Dzięki temu przyłączyło się do Pana mnóstwo nowych ludzi. Potem Barnaba udał się do Tarsu, by odszukać Szawła. Gdy go znalazł, przyprowadził do Antiochii. Przez cały rok spotykali się razem z kościołem i nauczali liczne grono wierzących. Właśnie w Antiochii po raz pierwszy określono uczniów mianem „należących do Chrystusa” - chrześcijanie”.

 

4. Pytania:  ⇩ rozwiń

 • Kim i jaki był Barnaba?
 • Jakie zadanie otrzymał od przełożonych zboru w Jerozolimie?
 • Czy ty też zachęcasz innych do trwania w Chrystusie?
 • W jaki sposób powinniśmy się wzajemnie zachęcać? (patrz: Efezjan 5:16-19)
 • Kim był dla Barnaby Szaweł?
 • Czy ty masz wokół siebie takie osoby?
 • Co oznacza słowo „chrześcijanin”? 
 • Co to znaczy, że należymy do Jezusa?
 • Czy ty możesz o sobie świadomie powiedzieć, że jesteś chrześcijaninem - tym, który w pełni należy do Chrystusa?

 


5. Wspólna modlitwa:  ⇩ rozwiń

Wysławiaj Boga i dziękuj za to, że: 

 • posyła ludzi, którzy są dla nas zachęceniem 
 • dzięki Jego łasce jesteśmy tymi, którzy należą do Jezusa

 

Proś o: 

 • to, aby twoje zachowanie i słowa zachęcały innych do wiary w Pana Jezusa
 • to, aby wszystko w twoim życiu należało i było podporządkowane Chrystusowi
 • przyjaciół, z którymi możesz dzielić się swoją wiarą

 

Propozycja krótkiej modlitwy:

Ojcze! Dziękuję Ci , że dałeś mi przyjaciół, którzy zachęcają mnie do trwania w wierze. Pomóż i mnie wspierać i zachęcać innych. To dzięki Twojej łasce jesteśmy tymi, którzy należą do Jezusa. Amen.


6. Aktywności  ⇩ rozwiń

Krzyżówka do pobrania - link  

Rozwiązanie - link

RODZINNE SPOTKANIA z BIBLIĄ
wróć strzałka do góry