Scenariusze spotkań

RODZINNE SPOTKANIA z BIBLIĄ

Rodzinne Spotkania z Biblią

38. NIE ZNIECHĘCAJ SIĘ!

Modlitwa 1. Modlitwa  ⇩ rozwiń

2. Propozycja pieśni:  ⇩ rozwiń

"Gdy Pan jest ze mną" (z płyty "Śpiewamy słowami Biblii" wydanej przez ChS MED)

"Śmiałym bądź" (z płyty "Mali o Wielkim śpiewają" wydanej przez ChS MED)


3. Tekst biblijny: Dz 14:1-7  ⇩ rozwiń

Czytając dzisiejszy tekst, zauważysz, że dobre wiadomości przeplatają się ze złymi. Pomimo przeciwności, Paweł i Barnaba odważnie kontynuują dzieło, do którego powołał ich Pan. W końcu jednak uciekają. Czy to znaczy, że są zniechęceni i poddali się?
Prezentacja

  ⇩ rozwiń

4. Pytania:  ⇩ rozwiń

 • Dokąd Paweł i Barnaba udali się z Antiochii Pizydyjskiej?
 • Jak zostali tam przyjęci?
 • W jaki sposób Bóg potwierdzał to, co zwiastowali misjonarze?
 • Dlaczego doszło tam do podziału?
 • Jak można podzielić ludzi słuchających Dobrej Nowiny?
 • Do jakiej grupy ty należysz?
 • Czy masz świadomość tego, że jeśli staniesz się naśladowcą Jezusa, to możesz zostać odrzucony przez wielu ludzi?

5. Wspólna modlitwa:  ⇩ rozwiń

Wysławiaj Boga i dziękuj Mu za to, że:

 • potwierdza Swoje Słowo znakami i cudami
 • przeprowadza swoje dzieci przez trudności i zniechęcenia

 

Proś o:

 • tych, którzy cierpią ze względu na to, że zwiastują innym Dobrą Nowinę
 • to, abyś mimo trudności wytrwał w wierze i służbie dla Pana Boga

 

Propozycja krótkiej modlitwy:

Kochany Boże, dziękujemy Ci za to, że możemy całkowicie polegać na Twojej obecności, którą potwierdzasz Swoimi znakami i cudami. Prosimy o to, abyśmy mimo trudności, jakie nas spotykają, wytrwali w wierze i służbie dla Ciebie. Amen.

 


6. Aktywności  ⇩ rozwiń

Zachęcające słowa

Pomyślcie o kimś z waszej rodziny, otoczenia, kto potrzebuje szczególnego zachęcenia (ponieważ  jest chory, samotny, w żałobie itp… ). Zróbcie wspólnie kartkę dla niego i napiszcie zachęcające słowa.

 

RODZINNE SPOTKANIA z BIBLIĄ
wróć strzałka do góry