Scenariusze spotkań

RODZINNE SPOTKANIA z BIBLIĄ

Rodzinne Spotkania z Biblią

4. PRZYPOMNIANE PROROCTWA

Modlitwa 1. Modlitwa  ⇩ rozwiń

2. Propozycja pieśni:  ⇩ rozwiń

"Każde Słowo Pana jest prawdziwe" (z płyty "Mali o Wielkim śpiewają" wydanej przez ChS MED)


3. Tekst biblijny: Dz 2:14-41  ⇩ rozwiń

Kiedy ktoś obiecuje nam coś i dotrzymuje słowa, wtedy się cieszymy, prawda? Mówimy o takim człowieku, że jest wiarygodny. Dziś dowiesz się o wiarygodnym Bogu.
Naprawdę warto Mu wierzyć!4. Pytania:  ⇩ rozwiń

 • O której godzinie Piotr wygłosił swoje kazanie?
 • Jak wytłumaczył dziwne zachowanie wierzących?
 • Jakie proroctwa w swoim kazaniu przypomniał Piotr?
 • Jakie wydarzenia dokładnie zapowiadał Joel w swoim proroctwie?
 • Na jakie zaś wskazywał Dawid?
 • Co apostoł zarzucił swoim rodakom?
 • Jak zareagowali Żydzi, którzy słuchali Piotra?
 •  Jakich wskazówek udzielił apostoł ludziom pytającym, co mają zrobić? 
 • Co to znaczy, według ciebie, upamiętać się/nawrócić się i wierzyć w Jezusa?
 • Ilu ludzi uwierzyło w tym dniu?
 • Co robili ludzie, którzy nawracali się i wierzyli w Chrystusa?

5. Wspólna modlitwa:  ⇩ rozwiń

Wysławiaj Boga i dziękuj za to, że: 

 • w Jezusie mamy zbawienie
 • Bóg zesłał swego Ducha
 • Bóg jest wierny swoim obietnicom


Proś o to aby: 

 • każda sfera twojego życia była poddana Chrystusowi
 • Duch Święty wypełniał także twoje serce


Propozycja krótkiej modlitwy:
Panie Boże, Ty zawsze wypełniasz to, co obiecujesz. Dziękuję Ci, że Duch Święty pomaga mi to dostrzec, kiedy czytam Twoje Słowo. Dziękuję również za zbawienie w Panu Jezusie. Pomóż mi żyć dla Ciebie i chwalić Cię tym, co robię. Amen.


6. Aktywności  ⇩ rozwiń

Rozmowy przy ognisku
Jeśli macie możliwość, to wspólnie przygotujcie i rozpalcie ognisko.
(Stosy ogniskowe można układać w różny sposób).
Kiedy już rozpalicie ognisko, usiądźcie i porozmawiajcie o tym, w jaki sposób Wasza rodzina doświadczyła/doświadcza wypełniania się Bożych obietnic.

RODZINNE SPOTKANIA z BIBLIĄ
wróć strzałka do góry