Scenariusze spotkań

RODZINNE SPOTKANIA z BIBLIĄ

Rodzinne Spotkania z Biblią

44. ZGODNIE Z BOŻYM PLANEM

Modlitwa 1. Modlitwa  ⇩ rozwiń

2. Propozycja pieśni:  ⇩ rozwiń

"Ku dobremu(z płyty "Gramy z Mistrzem" wydanej przez ChS MED)

"Pan dla nas ma plan" (z płyty "Śpiewamy słowami Biblii"  wydanej przez ChS MED)


3. Tekst biblijny: Dz 16:6-15  ⇩ rozwiń

Czy zastanawiałeś się nad tym, że Boży plan jest doskonały i nie wymaga korekty? Jeśli chcemy wypełniać Boży plan, musimy być z Nim w stałym kontakcie i wykonywać Jego wskazówki nawet wtedy, gdy nie wszystko rozumiemy.
Prezentacja

  ⇩ rozwiń

4. Pytania:  ⇩ rozwiń

 • Na co Duch Święty nie pozwalał apostołom?
 • Jak myślisz, dlaczego, tak było? 
 • Jak mogli się wtedy czuć?
 • Jak ty się czujesz, kiedy ktoś ci czegoś zabrania?
 • W jaki sposób my możemy doświadczać tego, że Bóg nie pozwala nam zrealizować naszych planów? 
 • Jaka powinna być nasza postawa w takich momentach?
 • W jaki sposób Bóg wskazał apostołom, że mają udać się do Macedonii?
 • Kogo spotkali w Filippi i jak ta osoba odpowiedziała na Dobrą Nowinę?
 • W jaki sposób apostołowie doświadczali Bożego prowadzenia?
 • W jaki sposób Bóg prowadzi ciebie? 

5. Wspólna modlitwa:  ⇩ rozwiń

Wysławiaj Boga i dziękuj Mu za to, że:

 • jest najlepszym Przewodnikiem
 • czasami nie pozwala nam na coś
 • są misjonarze, którzy posłusznie poddają się Jego prowadzeniu

 

Proś o: 

 • to, abyśmy umieli z ufnością poddać się Bogu, zwłaszcza kiedy On nam czegoś zabrania lub zmienia nasze plany
 • to, abyśmy rozpoznawali Boże prowadzenie i Jego wolę względem nas
 • misjonarzy, których Bóg posyła do odległych krajów

 

 Propozycja krótkiej modlitwy: 

Kochany Ojcze, dziękujemy Ci za Twojego Ducha Świętego, który jest naszym Przewodnikiem. Prosimy, naucz nas z ufnością poddać się Tobie, zwłaszcza wtedy, gdy Twój Duch Święty nam czegoś zabrania lub zmienia nasze plany. Prosimy o misjonarzy, których posyłasz do odległych krajów, aby byli całkowicie posłuszni prowadzeniu Twojego Ducha. Modlimy się w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.


6. Aktywności  ⇩ rozwiń

Werset

Przypowieści Salomona 16:9

Poszukajcie w Biblii tego wersetu. Porozmawiajcie o jego znaczeniu dla waszego życia i nauczcie się go na pamięć. 

 

RODZINNE SPOTKANIA z BIBLIĄ
wróć strzałka do góry