Scenariusze spotkań

RODZINNE SPOTKANIA z BIBLIĄ

Rodzinne Spotkania z Biblią

48. CZY MOJE WYOBRAŻENIA O PANU JEZUSIE SĄ WŁAŚCIWE?

Modlitwa 1. Modlitwa  ⇩ rozwiń

2. Propozycja pieśni:  ⇩ rozwiń

"Tam na krzyżu" (z płyty "Mali o Wielkim śpiewają" wydanej przez ChS MED)

"Jest jedna droga(z płyty "Gramy z Mistrzem" wydanej przez ChS MED)

"Każde Słowo Pana jest prawdziwe" (z płyty "Mali o Wielkim śpiewają" wydanej przez ChS MED)


3. Tekst biblijny: Dz 17:1-4  ⇩ rozwiń

 Różni ludzie mają różne wyobrażenia o Panu Jezusie. Myślisz może czasem, że gdybyś żył na ziemi w tym czasie co apostołowie, to na pewno wszystko byłoby zrozumiałe i łatwiej by było ci wierzyć. Czy rzeczywiście tak by było? Zobacz, jakiego zadania musiał podjąć się w tej sprawie ap. Paweł.
Prezentacja

  ⇩ rozwiń

4. Pytania:  ⇩ rozwiń

 • Co apostoł Paweł głosił w Tesalonice? 
 • Dlaczego przekonywał Żydów, że Chrystus musiał umrzeć i zmartwychwstać?
 • Paweł wyjaśniał tam znaczenie Starego Testamentu.  Na jakie dwa wydarzenia wskazują starotestamentowe proroctwa Iz 53:3–8 oraz Ps 16:9–10?  
 • Jak reagowali na jego słowa słuchający go ludzie? 
 • Żydzi oczekiwali Mesjasza politycznego, który uwolniłby ich od panowania Rzymian.

W jaki sposób Jezus różnił się od wyobrażeń, jakie mieli Żydzi o Mesjaszu? (przeczytaj Dz 1:6)

 • Jakie fałszywe wyobrażenia możesz mieć Ty o Jezusie lub życiu chrześcijańskim?

5. Wspólna modlitwa:  ⇩ rozwiń

Wysławiaj Boga i dziękuj Mu za to, że:

 • posłał Swojego Syna, który umarł za nasze grzechy 
 • Jezus zmartwychwstał i z tego powodu nie musimy się już bać śmierci 
 • często zmienia nasze wyobrażenia i oczekiwania 

 

Proś o: 

 • to, aby Bóg pokazał ci prawdę o Sobie i zmieniał twoje fałszywe wyobrażenia
 • ludzi, którzy mają fałszywy obraz Boga
 • naród wybrany – Żydów, aby poznali Pana Jezusa

 

 Propozycja krótkiej modlitwy: 

Kochany Boże, dziękuję za dar zbawienia. Kiedy czytam Twoje Słowo, proszę, pokazuj mi prawdę o Tobie i zabierz moje fałszywe wyobrażenia. Proszę również o Twój naród wybrany – Żydów – aby poznali Pana Jezusa. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.


6. Aktywności  ⇩ rozwiń

Poniżej przedstawione są fakty dotyczące Pana Jezusa i odnośniki proroctw ze Starego Testamentu. 

Poszukajcie wspólnie w Biblii podanych wersetów i dopasujcie do poniższych zdań.

 

 1. Jezus będzie potomkiem króla Dawida – ……...
 2. Jezus urodzi się w Betlejem – …….
 3. Jezus uczyni wiele cudów – ……..
 4. Jezus zostanie zdradzony przez przyjaciela – ……..
 5. Jezus powstanie z martwych – …….

 

Ps 16:10;  Mi 5:1; Jr 23:5;  Iz 35:5–6;  Ps 41:10

 

 

(opracowano na podstawie książki Prawda czy fałsz? Josha McDowela)

RODZINNE SPOTKANIA z BIBLIĄ
wróć strzałka do góry