Scenariusze spotkań

RODZINNE SPOTKANIA z BIBLIĄ

Rodzinne Spotkania z Biblią

50. SPRAWDŹ, CZY MÓWI PRAWDĘ

Modlitwa 1. Modlitwa  ⇩ rozwiń

2. Propozycja pieśni:  ⇩ rozwiń

"Każde Słowo Pana jest prawdziwe" (z płyty "Mali o Wielkim śpiewają” wydanej przez ChS MED)

"On jest światłem(z płyty "Mali o Wielkim śpiewają" wydanej przez ChS MED)

"Kiedy czytam Boże Słowo" (z płyty "Pieśni dla dzieci" wydanej przez ChS MED)


3. Tekst biblijny: Dz 17:10-15  ⇩ rozwiń

Nikt z nas nie lubi być okłamywany, dlatego ważne jest, aby sprawdzać, czy ktoś, kogo słuchasz mówi prawdę. Jest to ważne szczególnie jeśli chodzi o Boże sprawy, aby nie zostać zwiedzionym. Ludzie w Berei słuchali Pawła i Sylasa i sprawdzali… Jak? Tego dowiesz się, czytając dzisiejszy tekst.
Prezentacja

  ⇩ rozwiń

4. Pytania:  ⇩ rozwiń

 • Dokąd Paweł i Sylas udali się z Tesaloniki? 
 • Na jakiej podstawie można powiedzieć, że Żydzi w Berei byli szlachetniejsi od tych mieszkających w Tesalonice?
 • Dlaczego z Berei misjonarze również musieli uciekać? 
 • Dokąd później dotarł apostoł Paweł? 
 • Czego możemy się nauczyć od Berejczyków?
 • Jak wygląda twoja codzienna lektura Pisma Świętego?

5. Wspólna modlitwa:  ⇩ rozwiń

Wysławiaj Boga i dziękuj Mu za to, że

 • otworzył nasze serca na Dobrą Nowinę
 • dał nam Pismo Święte, które możemy codziennie czytać 
 • możemy sprawdzać na jego podstawie, czy coś jest prawdą 

 

Proś o: 

 • to, aby pomógł ci regularnie czytać Biblię i ją rozumieć
 • to, aby inni wokół nas też czuli się zachęcani do studiowania Bożego Słowa 
 • ludzi, którzy nie mają dostępu do Pisma Świętego 

 

Propozycja krótkiej modlitwy: 

Dziękujemy Ci Boże za Twoje Słowo, które jest PRAWDĄ. Daj nam proszę właściwe poznanie i zrozumienie tego, co czytamy w Biblii. Prosimy o ludzi, którzy nie mają dostępu do Słowa Bożego, aby mieli szansę Cię poznać. Amen.


6. Aktywności  ⇩ rozwiń

Co jest prawdą, a co nie?

Świat bombarduje nas informacjami, które są dalekie od prawd Bożych. Słuchając ich, możemy uwierzyć w kłamstwa, a wtedy nie doświadczymy uwolnienia płynącego z Bożego Słowa. 

 

Przeczytajcie poniższe zdania oraz wersety, które mówią prawdę na temat grzechu. Sformułujcie prawdziwe zdania.

 

 1. Ty jeszcze nie grzeszysz, jesteś za młody. (Rz 3:23)
 2. Nie jesteś taki bardzo zły, robisz dużo dobrych rzeczy i to wystarczy, żeby Bóg cię przyjął. (Rz 3:12)
 3. Sam możesz zasłużyć sobie na zbawienie, robiąc dużo dobrych rzeczy.  (Ef 2:8-9)
 4. Bóg i tak ci nie przebaczy, bo ciągle grzeszysz. (1 J 1:9)
 5. Nie ważne w kogo wierzysz, jeśli jesteś w tym szczery, będziesz zbawiony. (Dz 4:12)

 

Porozmawiajcie także o innych stwierdzeniach na temat Boga i zbawienia, które słyszycie od ludzi. Czy mają one oparcie w Słowie Bożym?

RODZINNE SPOTKANIA z BIBLIĄ
wróć strzałka do góry