Scenariusze spotkań

RODZINNE SPOTKANIA z BIBLIĄ

Rodzinne Spotkania z Biblią

51. KTO JEST NAPRAWDĘ MĄDRY?

Modlitwa 1. Modlitwa  ⇩ rozwiń

2. Propozycja pieśni:  ⇩ rozwiń

"Oznajmiono ci" (z płyty "Śpiewamy słowami Biblii" wydanej przez ChS MED)

"Światu tak trzeba dziś Jezusa" oraz "Daj Bogu chwałę" (z płyty "Mali o Wielkim śpiewająwydanej przez ChS MED)


3. Tekst biblijny: Dz 17:16-21  ⇩ rozwiń

Kogo uważasz za mądrego? Czy jest to ktoś, kto ma wielką wiedzę? A może to osoba, która się na wszystkim zna lub ładnie się wypowiada, umie zawsze doradzić? Możemy mieć różne zdania na ten temat. 

Apostoł Paweł znalazł się wśród ludzi uchodzących za mądrych. Czy w Bożych oczach też tacy byli?

 
Prezentacja

  ⇩ rozwiń

4. Pytania:  ⇩ rozwiń

 • Ateny były centrum kulturowym, edukacyjnym i centrum sztuki. Na pewno niejednego zachwycały. Na co jednak zwrócił uwagę apostoł Paweł? Jak się do tego odniósł?
 • W jakich miejscach w Atenach zwiastował Ewangelię i do kogo chciał dotrzeć?
 • Na co lubili poświęcać czas Ateńczycy?
 • Filozofowie byli mędrcami ówczesnego świata. Jak odnieśli się do tego, co zwiastował Paweł? Zobacz: Dzieje Apostolskie 17:18 oraz 17:32. 
 • Czy ich zachowanie świadczy o ich mądrości?
 • Na czym, według Biblii, polega prawdziwa mądrość? Por. Przypowieści Salomona 9:10
 • Czy ty chcesz być człowiekiem mądrym, zgodnie z biblijnym rozumieniem tego słowa?

5. Wspólna modlitwa:  ⇩ rozwiń

Wysławiaj Boga i dziękuj Mu za to, że:

 • jest Bogiem Wszechwiedzącym i źródłem wszelkiej mądrości
 • udziela mądrości swoim dzieciom
 • mogliśmy Go poznać jako Pana i Zbawiciela 

Proś o: 

 • to, abyśmy byli mądrzy i nie odrzucili Boga
 • to, abyśmy na co dzień podejmowali mądre decyzje
 • nauczycieli i wychowawców szkolnych

 

Propozycja krótkiej modlitwy: 

Wysławiam Cię Wszechwiedzący Boże, źródło wszelkiej mądrości. Proszę, spraw, abym był mądrym człowiekiem, który nie odrzuca prawdy Twojego słowa. Pomóż dokonywać mądrych wyborów, tak abym swym życiem wielbił Ciebie. Proszę Cię o nauczycieli i wychowawców, udzielaj im mądrości i cierpliwości. Bądź wywyższony. Amen.


6. Aktywności  ⇩ rozwiń

A. Werset

Poszukajcie w Biblii wersetu Przyp. Sal. 9:10. 

Zastanówcie się, co to jest bojaźń Pana i poznanie Świętego, bo prawdziwa mądrość od tego się zaczyna.

 

B. Praca plastyczna z wersetem (sowa – symbol mądrości)

Zaangażujcie się całą rodziną w wykonanie tej pracy i rozmawiajcie o tym, co Biblia mówi na temat mądrości.

  

Potrzebne będą: 

Kartoniki/tekturki w różnych odcieniach brązu (może być również tektura falista i kawałek arkusza korkowego, nożyczki, klej, czarny flamaster, sznurek, wydrukowany arkusz wzorów (link), werset napisany na kartoniku wielkości: 6x8cm

 

Wykonanie: 

Wydrukuj arkusz wzorów i odrysuj kontury poszczególnych części sowy na kartonikach/tekturce/korku. Oczy wytnij z białej kartki.

Sklej elementy wg wzoru, przymocuj sznurek-zawieszkę i sznurek, do którego przymocujesz werset Przyp. Sal. 9:10 

 

Podczas wspólnej pracy rozmawiajcie na temat tego, co Biblia mówi na temat mądrości.

 

RODZINNE SPOTKANIA z BIBLIĄ
wróć strzałka do góry