Scenariusze spotkań

RODZINNE SPOTKANIA z BIBLIĄ

Rodzinne Spotkania z Biblią

52. NIEZNANY CHCE BYĆ POZNANY

Modlitwa 1. Modlitwa  ⇩ rozwiń

2. Propozycja pieśni:  ⇩ rozwiń

"Stop! chcę ci oznajmić" (z płyty "Pieśni dla dzieci" wydanej przez ChS MED)

"Światu tak trzeba dziś Jezusa" oraz "Tak Bóg umiłował świat" (z płyty "Mali o Wielkim śpiewają" wydanej przez ChS MED)  


3. Tekst biblijny: Dz 17:22-34  ⇩ rozwiń

Czy chciałbyś poznać osobiście konstruktorów pierwszego komputera? Niestety nie jest to możliwe, bo chociaż te osoby są znane, jednak już nie żyją. A czy jest możliwe, aby poznać osobiście konstruktora wszechświata? Wyobraź sobie, że tak! Chociaż nie jest znany przez każdego, jednak On żyje i zna ciebie po imieniu, bo ciebie też stworzył. On chce, abyś Go poznał osobiście! To jest możliwe!
Prezentacja

  ⇩ rozwiń

4. Pytania:  ⇩ rozwiń

 • Od czego apostoł Paweł rozpoczął swoją przemowę?
 • Dlaczego akurat w ten sposób?
 • Czego uczył on słuchaczy o Bogu?
 • Jak myślisz, czym różni się Bóg od wyobrażeń, jakie mieli o nim mieszkańcy Aten?
 • Czego, według Pawła, Bóg oczekuje od każdego człowieka? 
 • Co oznaczają słowa: szukanie, poznanie, upamiętanie i jak odnoszą się do relacji z Bogiem?
 • W jaki sposób my możemy poznawać Boga?

5. Wspólna modlitwa:  ⇩ rozwiń

Wysławiaj Boga i dziękuj Mu za to, że:

 • jest żywym, jedynym i prawdziwym Bogiem
 • daje nam pragnienie, abyśmy Go szukali i poznawali 
 • dał nam swoje Słowo, które pomaga nam Go poznać

 

Proś o to: 

 • abyśmy szukali i poznawali Boga
 • abyśmy się do Niego nawrócili i oddali Mu wszystkie dziedziny naszego życia  
 • aby ludzie, którzy czczą fałszywe bożki, mogli się nawrócić do Boga

 

 Propozycja krótkiej modlitwy: 

Boże, Ojcze Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojcze chwały. Dziękujemy Ci za to, że jesteś realnym i prawdziwym Bogiem. Prosimy Cię, okaż swą łaskę i daj się poznać tym, którzy ciebie jeszcze osobiście nie znają i czczą fałszywe bożki, tak aby się nawrócili i oddali Ci wszystkie dziedziny swojego życia. Daj nam pragnienie, abyśmy coraz lepiej Ciebie poznawali i kochali. Prosimy o to w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.


6. Aktywności  ⇩ rozwiń

A. Pytania do Pana Boga

Jeśli chcesz kogoś poznać, dobrze jest zadawać tej osobie pytania i czekać na odpowiedzi. Zachęcam, abyście w gronie rodzinnym zastanowili się nad pytaniami, które chcielibyście zadać Panu Bogu. Napiszcie je na jednej dużej kartce (np A4 lub A3), zawieście w widocznym miejscu. Wracajcie do nich i oczekujcie na odpowiedzi od Pana Boga. Pamiętajcie, że On odpowiada, używając do tego Swojego Słowa, innych ludzi i okoliczności.

 

B. Powtórka wersetu z Przypowieści Salomona 9:10

Powtórzcie wszyscy werset i powiedzcie go sobie nawzajem z pamięci.

RODZINNE SPOTKANIA z BIBLIĄ
wróć strzałka do góry