Scenariusze spotkań

RODZINNE SPOTKANIA z BIBLIĄ

Rodzinne Spotkania z Biblią

58. WYTRWAŁOŚĆ POMIMO PRZESZKÓD

Modlitwa 1. Modlitwa  ⇩ rozwiń

2. Propozycja pieśni:  ⇩ rozwiń

"Śmiałym bądź" (z płyty "Mali o Wielkim śpiewająwydanej przez ChS MED)

"Ty nie bój się(z płyty "Pieśni dla dzieci" wydanej przez ChS MED)

"Gdy Pan jest ze mną(z płyty "Śpiewamy słowami Biblii" wydanej przez ChS MED)

 


3. Tekst biblijny: Dz 19:8-10  ⇩ rozwiń

Czy możesz powiedzieć o sobie, że jesteś wytrwały? Może wytrwale trenujesz, albo wytrwale robisz jakąś pracę plastyczną? A co, jeśli pojawią się nieoczekiwane przeszkody? Co wtedy z twoją wytrwałością? Służąc Panu Jezusowi możesz natrafić na  trudności. Czy poddasz się, czy pójdziesz dalej?


 

Niestety nie ma prezentacji do tego tekstu, ale można przeczytać go z dziećmi i odpowiedzieć na pytania. Poniżej zamieszczam prostszy tekst ze Słowa Życia

 

Następnie Paweł poszedł do synagogi i przez trzy miesiące śmiało nauczał o królestwie Bożym. Ale niektórzy byli zatwardziali. Zamiast się opamiętać, publicznie wyśmiewali drogę Pana. Paweł odszedł więc od nich, zabierając ze sobą wierzących. Odtąd codziennie przemawiał w szkole Tyrannosa. Trwało to dwa lata, aż wszyscy mieszkańcy prowincji Azja, tak Hebrajczycy jak i Grecy, usłyszeli słowo Pana.


 

06_Paul_Ephesus__1024.jpg

 

4. Pytania:  ⇩ rozwiń

 • Jakie przeciwności apostoł Paweł napotkał w Efezie?
 • Czy te trudności spowodowały, że zrezygnował z głoszenia Ewangelii w tym mieście?*
 • Jak długo głosił tam Słowo Boże?
 • Przypomnij sobie, czy w innych miejscach też miał problemy? Jakie?
 • Jak reagował na te problemy?
 • Jakie były owoce wytrwałej służby apostoła w Efezie? 
 • Czym jest wytrwałość i wierność w służbie?
 • Jakie problemy i zniechęcenia ty napotykasz służąc Bogu?
 • Czy jesteś wierny i wytrwały?

 

* Mimo trudności Paweł nie opuścił Efezu. Po prostu zmienił miejsce nauczania – przeniósł się do szkoły Tyrannosa. Powszechnie uważa się, że Tyrannos był z pochodzenia Grekiem i założył w Efezie szkołę filozofii lub retoryki.


5. Wspólna modlitwa:  ⇩ rozwiń

Wysławiaj Boga i dziękuj Mu za:

 • to, że jest wiernym Bogiem, któremu zależy na tym, aby jak najwięcej ludzi było zbawionych 
 • to, że dodaje nam sił, kiedy napotykamy trudności
 • ludzi, którzy są wierni i wytrwali w służbie

 

Proś o: 

 • to, abyś nie poddawał się, kiedy napotykasz trudności
 • kształtowanie w tobie i twoich bliskich cech wytrwałości i wierności
 • ludzi, którzy przeżywają problemy w służbie i są przez to zniechęceni 

 

Propozycja krótkiej modlitwy: 

Kochany Ojcze, oddajemy Tobie chwałę, cześć i uwielbienie. Dziękujemy ci za ludzi, których powołałeś do służby ewangelistów i nauczycieli Słowa Bożego. Prosimy, błogosław wszystkim, którzy głoszą Twoje słowo  w mocy Twojego Ducha Świętego. Prosimy również o tych ludzi, którzy dzisiaj przeżywają problemy w służbie i są przez to zniechęceni. Amen.


6. Aktywności  ⇩ rozwiń

Zaplanujcie wspólnie pieszą wycieczkę i zastanówcie się, jaki cel chcecie osiągnąć. Przy najbliższej okazji wyruszcie. Może będziecie się czuć zmęczeni, ale niech cel was mobilizuje.

RODZINNE SPOTKANIA z BIBLIĄ
wróć strzałka do góry