Scenariusze spotkań

RODZINNE SPOTKANIA z BIBLIĄ

Rodzinne Spotkania z Biblią

59. NIEWINNE ZABAWY?

Modlitwa 1. Modlitwa  ⇩ rozwiń

2. Propozycja pieśni:  ⇩ rozwiń

"Poddaj się Bogu" (z płyty "Mali o Wielkim śpiewająwydanej przez ChS MED),

"Stop! Chcę ci oznajmić" (z płyty "Pieśni dla dzieci" wydanej przez ChS MED),

"Ty nie bój się(z płyty "Pieśni dla dzieciwydanej przez ChS MED)

 


3. Tekst biblijny: Dz 19:11-17  ⇩ rozwiń

Często dorośli i dzieci, zamiast żyć w bliskiej relacji z Panem Jezusem i w posłuszeństwie Jemu, próbują o własnych siłach dokonywać wielkich rzeczy. Jednak nie ma to wtedy żadnej wartości. Pan Jezus powiedział: „Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie” (Mt 12:30). Dzisiejszy tekst wskazuje na to, jak wielką moc ma Pan Jezus! Naprawdę warto być po Jego stronie!!!
Prezentacja

  ⇩ rozwiń

4. Pytania:  ⇩ rozwiń

 • Jakich niezwykłych rzeczy dokonywał Bóg przez Pawła?
 • Co próbowali zrobić synowie arcykapłana?
 • Jak zakończyła się ta próba?
 • Dlaczego synowie arcykapłana nie mogli wypędzić demona?*
 • O czym przekonali się Żydzi i Grecy? 
 • Jak na te wydarzenia zareagowali mieszkańcy Efezu?
 • Czego o mocy demonów i Jezusa uczy nas ta historia?
 • Jaki powinien być nasz stosunek do magii i demonów?
 • Czy Bogu podoba się zabawa w czary i wróżenie?

 

* synowie arcykapłana Scewy byli egzorcystami, którzy wykorzystali imię Jezusa w magicznej formułce, poprzez którą chcieli wypędzić demona. Nie mieli oni jednak relacji z Chrystusem i byli pozbawieni Jego autorytetu.

 


5. Wspólna modlitwa:  ⇩ rozwiń

Wysławiaj Boga i dziękuj Mu za to, że:

 •  panuje nad wszelkimi istotami, również demonami – upadłymi aniołami
 •  pomaga nam w walce z szatanem i złymi duchami
 •  również dzisiaj uwalnia ludzi z różnych zniewoleń demonicznych 

 

Proś o:

 • ochronę dla nas i naszych bliskich przed wszelkimi duchami ciemności
 • to, abyśmy byli czujni i nie dali się zniewolić 
 • ludzi, którzy są zniewoleni przez siły nieczyste i uwikłani w okultyzm 

 

 Propozycja krótkiej modlitwy: 

Kochany Boże, Wszechmogący Panie, Ty który panujesz nad wszelkimi istotami, również demonami – upadłymi aniołami. Uwielbiamy i wywyższamy Twoją chwałę i moc, Panie nasz i Królu nasz. Błagamy cię, okaż nam swoją łaskę i strzeż naszych serc, abyśmy byli czujni i nie dali się zniewolić. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.


6. Aktywności  ⇩ rozwiń

Arkusz "BOŻE OSTRZEŻENIE" 

 

Szatan – Boży wróg – robi wszystko, aby zwieść ludzi. Przekonuje, że wróżby, horoskopy, wywoływanie duchów, to fajna zabawa, że nic nie szkodzi, żeby spróbować.

Jednak Pan Bóg jednoznacznie wypowiada się na ten temat. 

Wydrukujcie Arkusz i uzupełnijcie razem brakujące litery.

 

Uwaga dla Rodziców

Jeśli w rodzinie są młodsze dzieci, można poruszyć ten temat na ich poziomie. Niestety często już w przedszkolu dzieci mają na zajęciach styczność z wróżbami (np. z okazji „Andrzejek”), są oswajane ze światem duchów np. przy okazji Halloween, a nawet oglądając bajki. 

Pan Bóg powiedział: "Trzymajcie się z dala od wszelkiego rodzaju zła" 1Ts 5:22. 

Nasza odpowiedzialność to uczyć dzieci Bożego Słowa i posłuszeństwa Jemu.

RODZINNE SPOTKANIA z BIBLIĄ
wróć strzałka do góry