Scenariusze spotkań

RODZINNE SPOTKANIA z BIBLIĄ

Rodzinne Spotkania z Biblią

66. TROSKA O INNYCH

Modlitwa 1. Modlitwa  ⇩ rozwiń

2. Propozycja pieśni:  ⇩ rozwiń

"Naczynia", "Mistrz" oraz "Z Tobą Mistrzu gram" (z płyty "Gramy z Mistrzem" wydanej przez ChS MED)

 


3. Tekst biblijny: Dz 20:28-35  ⇩ rozwiń

Nie zawsze chętnie słuchamy dobrych rad i ostrzeżeń. Jednak dobre rady z ust tych, którzy kochają Boga, kochają i troszczą się o ciebie, są naprawdę cenne. Jeśli ich posłuchasz, unikniesz wielu problemów w swoim życiu. 

Apostoł Paweł może być przykładem osoby, której zależy na tym, aby ci, którzy poznali Pana Jezusa osobiście, wytrwali w wierze. Dlatego ostrzega przywódców kościoła przed niebezpieczeństwami.


 

Niestety, nie ma prezentacji do tego tekstu, ale można przeczytać go z dziećmi i odpowiedzieć na zadane pytania. Poniżej prostszy tekst ze Słowa Życia

 

Uważajcie na siebie i na stado, które Duch Święty powierzył wam jako przywódcom. Dobrze paście kościół Boga, nabyty Jego własną krwią. Niestety wiem, że po moim odejściu pojawią się wśród was – jak drapieżne wilki – fałszywi nauczyciele, którzy nie oszczędzą stada. Również niektórzy z was samych będą wypaczać prawdę, aby pozyskać sobie zwolenników. Czuwajcie więc! Miejcie w pamięci te trzy lata, które spędziłem z wami, dniem i nocą napominając każdego ze łzami w oczach. Teraz powierzam was Bogu i Jego cudownemu słowu, które może was umocnić i dać wspólne dziedzictwo ze wszystkimi Jego świętymi. Nigdy od nikogo nie żądałem ani pieniędzy, ani odzieży. Wiecie, że własnymi rękami zarabiałem na swoje utrzymanie i na potrzeby moich towarzyszy. Dałem wam przykład, jak należy pracować i wspierać potrzebujących – i pamiętać o słowach naszego Pana: „Więcej szczęścia przynosi dawanie niż branie”. 


 

19_Paul_Troas_Miletus_1024.jpg


 

4. Pytania:  ⇩ rozwiń

  • Przeanalizuj dokładnie mowę Pawła. Do czego wezwał starszych zboru?
  • Przed czym ich ostrzegł? 
  • Jakie podobne zadania ma pastor (przełożony zboru) i pasterz owiec?
  • Przeczytaj Tytusa 1:7-9* i 1 Tymoteusz 3:1-7*. Jakie inne oczekiwania miał apostoł względem pastorów?


* Komentarz: Pojawia się tutaj słowo biskup, które ma odmienne od współczesnego znaczenie. W Nowym Testamencie "biskup" to przełożony zboru, starszy, pastor.


5. Wspólna modlitwa:  ⇩ rozwiń

Wysławiaj Boga i dziękuj Mu za:

  • to, że jest Panem Kościoła 
  • to, że Bóg powołał pastorów i starszych, którzy mają się troszczyć o zbór
  • swojego pastora

 

Proś o:

  • zbór, do którego należysz
  • to, aby Bóg powoływał do służby nowych pastorów i przełożonych
  • siły, mądrość i odwagę dla swojego pastora

 

 Propozycja krótkiej modlitwy: 

Dziękujemy Panie Boże za Twój Kościół, którego jesteśmy członkami. Dziękujemy za pastorów i starszych, którzy troszczą się o nasz zbór. Prosimy Cię, powołuj nowych pastorów i przełożonych, którzy będą Ci służyć. Prosimy też, aby więcej rodzin modliło się o zbór, do którego należą. Amen.


6. Aktywności  ⇩ rozwiń

Karta informacyjna o twoim pastorze

Przygotujcie kartę wg poniższego wzoru. Podzielcie się przy tym zadaniami: młodsi mogą np. narysować pastora lub znaleźć jego zdjęcie oraz przyozdobić gotową kartę, a starsi zebrać i spisać informacje. Powieście ją w widocznym miejscu. Niech będzie zachętą do regularnej modlitwy o pastora.

 

Zdjęcie lub rysunek pastora …………………………

Imię i nazwisko ………………………

Wiek ………………

Żona ………………

Dzieci …………………………….

Jego pasja…………………………….

Jak poznał Pana Jezusa? ……………………………

Jak długo jest pastorem? …………………

 

RODZINNE SPOTKANIA z BIBLIĄ
wróć strzałka do góry