Scenariusze spotkań

RODZINNE SPOTKANIA z BIBLIĄ

Rodzinne Spotkania z Biblią

67. SZCZEGÓLNA ROZMOWA

Modlitwa 1. Modlitwa  ⇩ rozwiń

2. Propozycja pieśni:  ⇩ rozwiń

"O, Panie Jezu" oraz "Jak dobrze być razem" (z płyty „Pieśni dla dzieci” wydanej przez ChS MED)

"Ja mogę rozmawiać z Bogiem" (z płyty "Smak dzieciństwa" wydanej przez Wydawnictwo Łaska i Pokój z Katowic)


3. Tekst biblijny: Dz 20:36-21:6  ⇩ rozwiń

Z kim najczęściej spędzasz czas na rozmowach? Czy mówicie wtedy o czymś ważnym? Może dzielisz się z kimś swoimi sekretami, planami, obawami? Apostoł Paweł chętnie rozmawiał z ludźmi, ale wiedział też, że najważniejszą Osobą, do której może się zwrócić ze wszystkim, jest Pan Bóg. Wraz z innymi wierzącymi trwał w społeczności z Nim.4. Pytania:  ⇩ rozwiń

 • Jak wyglądało pożegnanie Pawła ze starszymi zboru w Efezie?
 • Jakie było kolejne miejsce, w którym zatrzymał się Paweł?
 • Co przepowiadali Pawłowi wierzący z Tyru?
 • Jak wyglądało pożegnanie Pawła z chrześcijanami w Tyrze?
 • Czy ty powierzasz swoich bliskich i przyjaciół Panu Bogu w modlitwie?
 • Czy modlisz się, kiedy wyruszasz w drogę (np. wychodzisz do szkoły, pracy, rozpoczynasz podróż)?
 •  Czy modlitwa jest dla ciebie czymś ważnym?

5. Wspólna modlitwa:  ⇩ rozwiń

Wysławiaj Boga i dziękuj Mu za:

 • to, że możemy się do Niego modlić, jak do kochającego Ojca
 • to, że On wysłuchuje naszych modlitw
 • przyjaciół 

 

Proś o:

 • to, by pokazał ci, jak ważna jest modlitwa
 • to, abyś mógł zobaczyć Boże odpowiedzi na swoje modlitwy
 • swoich bliskich, rodzinę i przyjaciół

 

 Propozycja krótkiej modlitwy: 

Kochany Boże, dziękujemy Ci za przywilej rozmowy z Tobą. Dziękujemy, że Ty odpowiadasz na nasze modlitwy. Panie, naucz nas modlić się nie tylko o siebie, ale naszych bliskich, rodzinę i przyjaciół. Pozwól mi być wyczulonym na ich potrzeby. Amen.


6. Aktywności  ⇩ rozwiń

Ręka modlitwy

Odrysujcie każdy swoją dłoń na osobnej kartce papieru. Zapiszcie na każdym palcu osobę lub grupę osób, o które chcecie się modlić.

Przykład: rodzice, rodzeństwo, nauczyciele, przyjaciele, ja.

Powieście kartki w widocznym miejscu – niech przypominają Wam o trwaniu w modlitwie o te osoby.

RODZINNE SPOTKANIA z BIBLIĄ
wróć strzałka do góry