Scenariusze spotkań

RODZINNE SPOTKANIA z BIBLIĄ

Rodzinne Spotkania z Biblią

68. CZY JESTEŚ GOTOWY?

Modlitwa 1. Modlitwa  ⇩ rozwiń

2. Propozycja pieśni:  ⇩ rozwiń

"Śmiałym bądź" (z płyty "Mali o Wielkim śpiewająwydanej przez ChS MED)

"Warowną wieżą" oraz "Ty nie bój się" (z płyty "Pieśni dla dzieci" wydanej przez ChS MED)

"Radujcie się w Panu zawsze" (z płyty "Śpiewamy słowami Biblii" wydanej przez ChS MED)


3. Tekst biblijny: Dz 21:7-16  ⇩ rozwiń

Czy jesteś gotowy? Takie pytanie słyszysz np. przed wyjściem do szkoły, przed wyjazdem na wycieczkę, przed zawodami itp. Nie chodzi zawsze o przygotowanie odpowiednich rzeczy, ale także o gotowość zmierzenia się z tym, co będzie za chwilę. Czy apostoł Paweł był gotowy na to, co może się z nim stać? Dlaczego bez bojaźni patrzył w przyszłość, która wyglądała dość niepewnie?4. Pytania:  ⇩ rozwiń

 • Kogo misjonarz Paweł odwiedził w Cezarei i co się tam wydarzyło?
 • Co zapowiadał Pawłowi prorok Agabus?
 • O co prosili Pawła jego towarzysze i miejscowa ludność?
 • Na co był gotowy apostoł Paweł?
 • Jakie ty ponosisz ofiary ze względu na wiarę w Chrystusa?
 • Jak myślisz, na co jesteś gotowy?
 • Módl się, aby twoja deklaracja nie była pustymi słowami!

5. Wspólna modlitwa:  ⇩ rozwiń

Wysławiaj Boga i dziękuj Mu za:

 • to, że On nadaje sens naszemu życiu
 • to, że nie musimy się bać śmierci
 • ludzi, którzy w ostatnim czasie oddali życie za wiarę w Pana Jezusa  

 

Proś o:

 • odwagę do składania świadectwa o Jezusie
 • chrześcijan, którzy przebywają w więzieniach ze względu na wiarę w Jezusa
 • rodziny, które straciły w prześladowaniach swoich bliskich 

 

 Propozycja krótkiej modlitwy: 

Dziękujemy Ci Boże, że Ty nadajesz sens naszemu życiu i nie musimy się bać również śmierci. Wysławiam Cię Boże i dziękuję za ludzi, którzy w ostatnim czasie oddali swoje życie za wiarę w Pana Jezusa. Prosimy daj odwagę i pomóż prześladowanym chrześcijanom na całym świecie składać świadectwo o Jezusie. Amen.


6. Aktywności  ⇩ rozwiń

Uzupełnij poniższe zdanie w oparciu o werset J 11:25.

Apostoł Paweł był gotowy nawet na śmierć. Nie bał się jej, bo wierzył w tego, który jest ………………………………………….

 

Zapiszcie ten werset (każdy wyraz na osobnej kartce A5 lub A6. Pomieszajcie kartki, a następnie  ułóżcie je we właściwej kolejności. Za każdym razem, kiedy powtarzacie werset, zabierajcie jedną kartkę. Zastanówcie się, co ten werset oznacza dla każdego z was dzisiaj i na przyszłość.

RODZINNE SPOTKANIA z BIBLIĄ
wróć strzałka do góry