Scenariusze spotkań

RODZINNE SPOTKANIA z BIBLIĄ

Rodzinne Spotkania z Biblią

71. BOŻA MOC I JEGO ŁASKA

Modlitwa 1. Modlitwa  ⇩ rozwiń

2. Propozycja pieśni:  ⇩ rozwiń

"Nie możesz zmienić siebie sam" (z płyty "Mali o Wielkim śpiewają" wydanej przez ChS MED)

"Światu tak trzeba dziś Jezusa", "Stop! chcę ci oznajmić", "On może" (z płyty "Pieśni dla dzieci" wydanej przez ChS MED)

"Pan dla nas ma plan" (z płyty "Śpiewamy słowami Biblii" wydanej przez ChS MED)


3. Tekst biblijny: Dz 22:1-16  ⇩ rozwiń

Czy myślisz czasem, że Pan Bóg na pewno nie przebaczy ci tych grzechów, które popełniłeś? Może nawet nikt o nich nie wie, tylko ty? Pamiętaj, że Boża łaska jest wielka! Nie zasługujemy na zbawienie, ale możemy je przyjąć jako prezent i żyć nowym życiem.

Czy jest to możliwe? Przypomnij sobie, jakie życie prowadził Paweł zanim spotkał Pana Jezusa. Dzisiejszy tekst mówi o tym.


 

Niestety, nie ma prezentacji do tego tekstu, ale można przeczytać go z dziećmi i odpowiedzieć na zadane pytania. Poniżej prostszy tekst ze Słowa Życia

 

– Bracia i ojcowie! Posłuchajcie tego, co mam na swoją obronę! Gdy usłyszeli, że mówi po hebrajsku, uciszyli się jeszcze bardziej. – Jestem Hebrajczykiem urodzonym w Tarsie, w Cylicji, ale wychowałem się tu, w Jerozolimie. Pod okiem Gamaliela uczyłem się dokładnie przestrzegać naszego Prawa. Byłem oddany Bogu całkowicie – tak samo jak wy dziś. Prześladowałem chrześcijan: ścigałem, więziłem i zabijałem mężczyzn i kobiety. Może to poświadczyć arcykapłan i członkowie rady. To od nich otrzymałem listy do Hebrajczyków w Damaszku, gdzie chciałem aresztować tamtejszych chrześcijan i związanych oddać pod sąd w Jerozolimie. Ale gdy zbliżałem się do Damaszku, w samo południe oślepiła mnie przeraźliwa jasność z nieba. Padłem na ziemię i usłyszałem głos skierowany do mnie: „Szawle, Szawle! Dlaczego Mnie prześladujesz?” „Kim jesteś, Panie?” – zapytałem. „Jestem Jezus z Nazaretu, którego prześladujesz” – odpowiedział. Moi towarzysze, którzy stali obok, widzieli światłość, ale żadnego głosu nie słyszeli. „Co mam robić, Panie?” – zapytałem. „Wstań i idź do Damaszku” – rzekł Pan. „Tam się dowiesz, co masz robić”. Ponieważ zostałem oślepiony blaskiem tego światła, do Damaszku zaprowadzili mnie moi towarzysze. Tam przyszedł do mnie niejaki Ananiasz, Boży człowiek przestrzegający dokładnie Prawa, co potwierdzają wszyscy tamtejsi Hebrajczycy. Stanął przede mną i rzekł: „Bracie Szawle! Przejrzyj!” W tej samej chwili mogłem już go widzieć. „Bóg naszych przodków” – kontynuował – „wybrał cię, abyś poznał Jego wolę, ujrzał Sprawiedliwego i usłyszał Jego głos. Wszystkim ludziom będziesz o Nim mówił – o tym, co widziałeś i słyszałeś. Nie zwlekaj więc! Wstań i daj się ochrzcić. Niech imię Pana obmyje cię ze wszystkich twoich grzechów”. 

 


 

4. Pytania:  ⇩ rozwiń

 • O czym Paweł opowiedział swoim słuchaczom?
 • Jak myślisz, dlaczego złożył im świadectwo swojego nawrócenia? 
 • W jaki sposób życie i postawa Pawła przed nawróceniem przypominały postawę tych, którzy go teraz prześladowali?
 • Dlaczego apostoł akcentował to, że był uczonym w Piśmie i prześladowcą Kościoła?
 • Jak bardzo zmieniła się postawa Pawła po nawróceniu?
 • Co ta zmiana mówi nam o Bożej mocy i Jego łasce?
 • W jaki sposób ta zmiana może być zachętą dla nas, grzesznych ludzi?


 


5. Wspólna modlitwa:  ⇩ rozwiń

Wysławiaj Boga i dziękuj Mu za:

 • moc, która jest w stanie zmienić największego grzesznika w Jego sługę
 • to, że Bóg lituje się nawet nad największymi grzesznikami 
 • to, że tak jak zmienił życie Pawła, dziś także dokonuje cudów przemiany

 

Proś o:

 • to, aby Bóg dokonał przemiany w twoim życiu
 • to, abyś nigdy nie wątpił w Bożą moc i Jego miłosierdzie
 • ludzi, którzy nie mają relacji z Panem Jezusem 

 

 Propozycja krótkiej modlitwy: 

Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że masz moc, która jest w stanie zmienić największego grzesznika w Twojego sługę. Prosimy Cię, dotykaj się naszych serc i dokonuj zmian w naszym życiu, tak byśmy nigdy nie wątpili w Twoją moc i Twoje miłosierdzie. Prosimy też o ludzi, którzy Ciebie nie poznali i nie przyjęli, jako Pana i Zbawiciela. Amen.


6. Aktywności  ⇩ rozwiń

Arkusz

RODZINNE SPOTKANIA z BIBLIĄ
wróć strzałka do góry