Scenariusze spotkań

RODZINNE SPOTKANIA z BIBLIĄ

Rodzinne Spotkania z Biblią

72. LOGICZNE NIE ZAWSZE WŁAŚCIWE

Modlitwa 1. Modlitwa  ⇩ rozwiń

2. Propozycja pieśni:  ⇩ rozwiń

"Mój Pan drogę zna" (z płyty "Pieśni dla dzieci" wydanej przez ChS MED)

"On jest pierwszy" (z płyty "Gramy z Mistrzem" wydanej przez ChS MED)

"Oznajmiono ci" (z płyty "Śpiewamy słowami Bibliiwydanej przez ChS MED)

 


3. Tekst biblijny: Dz 22:17-22  ⇩ rozwiń

Czy masz swoje wyobrażenia na temat tego, co powinno się wydarzyć w twoim życiu? Czy układasz sobie swój plan na życie? 

Często Bóg działa wbrew naszej logice. Drzwi, które według nas będą najlepsze i najwłaściwsze, okazują się być zamkniętymi. Bóg zaś otwiera przed nami zupełnie nowe – daje inne możliwości. Zamiast polegać na własnym rozumie i kierować się swoją logiką, pytaj Pana Boga o wskazówki i bądź posłuszny Jego woli.


 

 Niestety, nie ma prezentacji do tego tekstu, ale można przeczytać go z dziećmi i odpowiedzieć na zadane pytania. Poniżej prostszy tekst ze Słowa Życia

 

A gdy powróciłem do Jerozolimy i modliłem się w świątyni, zdarzyło się, że popadłem w zachwycenie, i ujrzałem go, jak do mnie mówił: Pośpiesz się i wyjdź prędko z Jerozolimy, ponieważ nie przyjmą twego świadectwa o mnie. A ja rzekłem: Panie, oni sami wiedzą, że to ja więziłem i biłem po synagogach tych, którzy w ciebie wierzyli; A gdy lała się krew Szczepana, świadka twojego, ja sam przy tym byłem i pochwalałem, i strzegłem szat tych, którzy go zabijali. I rzekł do mnie: Idź, bo Ja cię wyślę daleko do pogan. I słuchali go aż do tego słowa, po czym zaczęli krzyczeć, mówiąc: Zgładź z ziemi tego człowieka, nie godzi się bowiem, aby taki żył.

 


 

4. Pytania:  ⇩ rozwiń

 • Co Pan Jezus przekazał Pawłowi w świątyni jakiś czas po nawróceniu?
 • Komu Paweł przede wszystkim chciał zwiastować Ewangelię?
 • Dlaczego myślał, że zostanie przyjęty przez pobożnych Żydów i jest odpowiednią osobą, aby nieść im Ewangelię?
 • W jaki sposób Pan Jezus zmienił Jego myślenie?
 • Do kogo apostoł przede wszystkim został posłany?
 • Czy to, co zapowiedział Chrystus w świątyni wypełniło się?

5. Wspólna modlitwa:  ⇩ rozwiń

Wysławiaj Boga i dziękuj Mu za:

 • to, że Jego drogi i rozwiązania są najlepsze
 • to, że często zmienia nasze myślenie, ale zawsze prowadzi i wskazuje właściwy kierunek 
 • ludzi, którzy są otwarci na Boże prowadzenie i posłuszni Jego woli. 

 

Proś o:

 • to, abyś był posłuszny Bożej woli
 • ludzi, którzy nie słyszeli jeszcze Dobrej Nowiny o Jezusie
 • to, aby Bóg zmieniał ludzi, którzy są uparci i chodzą swoimi drogami 

 

 Propozycja krótkiej modlitwy: 

Dziękujemy Ci, Wszechwiedzący Boże, za to, że Twoje drogi i rozwiązania naszych problemów są najlepsze. Dziękujemy, że często zmieniasz nasze myślenie, ale zawsze prowadzisz i wskazujesz właściwy kierunek. Dziękujemy Ci za ludzi, którzy są otwarci na Twoje prowadzenie i posłuszni Twojemu Słowu. Ucz nas wszystkich takiego posłuszeństwa. Prosimy też zmiłuj się nad ludźmi, którzy nie słyszeli Dobrej Nowiny o Jezusie i nad tymi, którzy są uparci i chodzą swoimi drogami. Amen.


6. Aktywności  ⇩ rozwiń

Arkusz

RODZINNE SPOTKANIA z BIBLIĄ
wróć strzałka do góry