Scenariusze spotkań

RODZINNE SPOTKANIA z BIBLIĄ

Rodzinne Spotkania z Biblią

75. ROZTROPNY JAK WĄŻ, A NIEWINNY JAK GOŁĘBICA

Modlitwa 1. Modlitwa  ⇩ rozwiń

2. Propozycja pieśni:  ⇩ rozwiń

"Naczynia” (z płyty "Gramy z Mistrzem" wydanej przez ChS MED)

"Gdy Pan jest ze mną" (z płyty "Śpiewamy słowami Biblii" wydanej przez ChS MED)

"Każde Słowo Pana jest prawdziwe" (z płyty "Mali o Wielkim śpiewająwydanej przez ChS MED)


3. Tekst biblijny: Dz 23:6-9  ⇩ rozwiń

Pan Jezus zapowiadał swoim uczniom, że będą prześladowani za wiarę w Niego. Udzielał im rad, jak się zachować wobec prześladowców. Powiedział im również, że Duch Święty pomoże im w odpowiedniej chwili mówić to, co trzeba. Apostoł Paweł przeżył trudne chwile, ale nie stracił zaufania do Boga. On pomógł mu znaleźć odpowiednie słowa, aby wyjść z opresji, bo miał dla niego jeszcze zadania do wykonania.



4. Pytania:  ⇩ rozwiń

 • Czym różnili się saduceusze od faryzeuszy?
 • Na czym polegało sprytne zachowanie Pawła podczas sądu?
 • Jak myślisz, kto udzielił mu wtedy mądrości (przeczytaj Mt 10:1620). 
 • Co mogą oznaczać słowa Jezusa, że mamy być roztropni, jak węże, a niewinni jak gołębice?
 • W jakich dziedzinach ty potrzebujesz tej roztropności?

5. Wspólna modlitwa:  ⇩ rozwiń

Wysławiaj Boga i dziękuj Mu za:

 • to, że jest wszechmogącym Panem i nic nie wymyka się spod Jego kontroli
 • to, że udziela mądrości swoim dzieciom
 • chrześcijan, którzy mimo prześladowań, nie tracą wiary w Boga 

 

Proś o:

 • mądrość, abyś wiedział, jak masz się zachowywać i co mówić
 • to, abyś miał odwagę do świadczenia innym o Panu Jezusie
 • prześladowanych chrześcijan

 

 Propozycja krótkiej modlitwy: 

Wszechmogący Boże, dziękujemy, że nic nie wymyka się spod Twojej kontroli i nigdy nie opuszczasz swoich dzieci. Prosimy Cię, okaż nam swoją łaskę i daj odwagę do świadczenia innym o Panu Jezusie. Prosimy też o tych, którzy są prześladowani ze względu na wiarę w Ciebie. Udziel im mądrości, odwagi i sił. Amen.

 


6. Aktywności  ⇩ rozwiń

 1. Wydrukujcie arkusz z wersetem Jk 1:5
 2. Każdy członek rodziny rysuje swoją buzię w wolnym miejscu wokół wersetu.
 3. Zastanówcie się nad treścią i znaczeniem wersetu i odpowiedzcie na poniższe pytania:
 • Kto daje mądrość?
 • Czym się różni Boża mądrość od ludzkiej mądrości?
 • Jak prosić o tę mądrość?

d. Nauczcie się wersetu na pamięć.

RODZINNE SPOTKANIA z BIBLIĄ




wróć strzałka do góry