Scenariusze spotkań

RODZINNE SPOTKANIA z BIBLIĄ

Rodzinne Spotkania z Biblią

78. WIELCY CZY MALI LUDZIE?

Modlitwa 1. Modlitwa  ⇩ rozwiń

2. Propozycja pieśni:  ⇩ rozwiń

"Radość z Pana", "Daj Bogu chwałę""Dziękuję Ci Ojcze(z płyty "Mali o Wielkim śpiewają" wydanej przez ChS MED)


3. Tekst biblijny: Dz 23:25-35  ⇩ rozwiń

Dzieci a nawet dorośli, mają często swoich bohaterów czy idoli, których chcą naśladować. Dobrze, jeśli są to osoby godne naśladowania. Istnieje jednak niebezpieczeństwo, że naśladujesz "wielką" osobę, która tak naprawdę jest "mała".

Jak rozpoznać prawdziwego bohatera? Może jest to ktoś, kto w oczach ludzi jest "mały", ale w Bożych oczach naprawdę jest "wielki"? 

Zastanów się nad tym, rozważając poniższy tekst biblijny.


 

Niestety, nie ma prezentacji do tego tekstu, ale można przeczytać go z dziećmi i odpowiedzieć na zadane pytania. Poniżej prostszy tekst ze Słowa Życia

 

(Dowódca) wystosował też list następującej treści: „Pozdrowienia od Klaudiusza Lizjasza dla namiestnika Feliksa! Tego oto człowieka pochwycili Hebrajczycy i już chcieli go zabić. Gdy się dowiedziałem, że jest Rzymianinem, posłałem żołnierzy i uratowałem go. Potem postawiłem go przed ich radą, żeby poznać stawiane mu zarzuty. Stwierdziłem, że oskarżenia dotyczą sporów w ich prawie, a nie czynu podlegającego karze śmierci lub więzienia. Ponieważ dowiedziałem się o spisku na jego życie, niezwłocznie posłałem go do ciebie, by oskarżyciele przed tobą postawili mu zarzuty”. Tak więc nocą, zgodnie z rozkazem, żołnierze odprowadzili Pawła najpierw do Antipatris. Sami wrócili do koszar rankiem, pozostawiając jeźdźcom odstawienie go na miejsce. Po przybyciu do Cezarei przekazali Pawła i list namiestnikowi. Ten przeczytał list i dowiedział się od Pawła, że pochodzi z prowincji Cylicja. – Przesłucham cię, gdy przybędą twoi oskarżyciele – powiedział. I rozkazał pilnować go w celi pałacu Heroda.

4. Pytania:  ⇩ rozwiń

 • Jak myślisz, co było prawdziwym powodem tego, że Klaudiusz Lizjasz  wysłał Pawła pod tak wielką eskortą żołnierzy? *
 • Co Klaudiusz Lizjasz  mówi o sobie w tym liście? 
 • Jakie rzeczy zataja? **
 • Co świadczy to o tym człowieku?
 • Paweł został posłany do namiestnika Feliksa. Zobacz notkę historyczną i oceń postawę tego przywódcy ***.    
 • Z drugiej strony mamy postać Pawła. Na podstawie poprzednich fragmentów, scharakteryzuj jego postawę. 
 • Kim ty chcesz być? Kogo chcesz naśladować?

 

 

Na kartach Bożego Słowa często pojawiają się imiona przywódców politycznych – ludzi zamożnych, wpływowych, mających władzę. Można powiedzieć: wielkich w oczach tego świata. Jeśli jednak bliżej przyjrzymy się tym postaciom, wtedy odkrywamy, że byli to ludzie „mali”: dogłębnie zepsuci, wystraszeni, karierowicze dbający przede wszystkim o swoje interesy. Prawdziwymi zaś bohaterami okazują się ci, którzy często są pogardzani i odrzuceni. Oni byli ludźmi wiary, nieustraszonymi świadkami prawdy, ofiarującymi samych siebie, aby inni mogli poznać drogę zbawienia i pokoju. 

 

Kim ty chcesz być? Wielkim w oczach tego świata, czy też prawdziwym bohaterem wiary, niezachwianym świadkiem prawdy, w pełni oddanym Bogu? To czas, abyś dokonał wyboru.  

 

* Lizjasz bał się, że jeśli coś stanie się Pawłowi, obywatelowi rzymskiemu, to on zostanie oskarżony o niedopełnienie obowiązków. 

** W liście zataja sprawę tego, że uwięził bezprawnie obywatela rzymskiego. Przedstawia się raczej jako bohater i obrońca porządku publicznego.

*** Historycy przedstawiają Feliksa jako despotę, który zamordował arcykapłana Jonatana krytykującego  jego rządy. Był to były niewolnik, który awansował. Był mężem trzech kobiet. 


5. Wspólna modlitwa:  ⇩ rozwiń

Wysławiaj Boga i dziękuj Mu za to, że:

 • jest wszechwiedzący i nic się przed Nim nie ukryje
 • powołuje ludzi i zmienia ich serca 
 • chce z nas uczynić "bohaterów" wiary

 

Proś o:

 • mądrość w dostrzeganiu różnicy między tym, co małe i bezwartościowe a tym, co istotne i cenne
 • to, aby kształtował nas na pokorne sługi
 • przywódców tego świata: polityków, dyrektorów, przełożonych   

 

 Propozycja krótkiej modlitwy:

Wszechmogący Boże wysławiam Cię za to, że powołujesz ludzi i zmieniasz ich serca. Proszę, kształtuj mnie, abym stał się Twoim pokornym sługą. Pomóż mi kierować się w życiu tym, co jest ważne i cenne w Twoich oczach, a odrzucać to, co bezwartościowe.

Proszę Cię o polityków, dyrektorów, przełożonych, aby decyzje przez nich podejmowane były mądre i zgodne z Twoją wolą. Amen.

 


6. Aktywności  ⇩ rozwiń

Często uważamy "wielkich" ludzi za "małych". Brakuje nam Bożej mądrości w ocenianiu tego, co jest wartościowe, ważne, wielkie, a co małe i bezwartościowe. 

Przypomnijcie sobie werset nt. mądrości. Zaufajcie tej obietnicy, że jeśli prosicie Boga o mądrość, to On wam ją da!

 

Powtórka wersetu Jk 1:5

 

 • Wydrukujcie arkusz z wersetem i powycinajcie poszczególne wyrazy.
 • Z powstałej rozsypanki ułóżcie werset. Sprawdźcie w Biblii, czy zrobiliście to dobrze.

Zróbcie to kilka razy, np. na czas. Jaki będzie wasz rekord?

RODZINNE SPOTKANIA z BIBLIĄ
wróć strzałka do góry