Scenariusze spotkań

RODZINNE SPOTKANIA z BIBLIĄ

Rodzinne Spotkania z Biblią

8. KOGO SŁUCHAĆ?

Modlitwa 1. Modlitwa  ⇩ rozwiń

2. Propozycja pieśni:  ⇩ rozwiń

"Gdy Pan jest ze mną" (z płyty "Śpiewamy słowami Biblii" wydanej przez ChS MED)

"Królestwa Bożego szukajcie wpierw"


3. Tekst biblijny: Dz 4:1-22  ⇩ rozwiń

Znasz takie powiedzenie, że Pan Bóg dał nam jedne usta, ale dwoje uszu, abyśmy dwa razy więcej słuchali niż mówili? Tylko kogo słuchać? Co ma wspólnego słuchanie z posłuszeństwem?4. Pytania:  ⇩ rozwiń

− Za co Piotr i Jan zostali aresztowani?
− Czego Rada Najwyższa zabroniła Piotrowi i Janowi?
− Czy apostołowie mieli zamiar przestrzegać tego zakazu? Dlaczego?
− Czy dziecko powinno słuchać swoich rodziców? Dlaczego? (por. Ef 6:1)

− Czy ty chcesz i potrafisz być posłuszny? Kto ci może w tym pomóc?

− Czy chrześcijanin powinien podporządkować się prawu ustanowionemu przez rządzących? Wyjaśnij. (por. Rz 13:1-3)
− Jak jest z twoim podporządkowaniem się?
− Czy są jakieś wyjątki od nakazu posłuszeństwa przełożonym (rodzicom, nauczycielom, władzy itd.)? Uzasadnij. (por. Dz 4:19, 5:29)


5. Wspólna modlitwa:  ⇩ rozwiń

Wysławiajcie Boga i dziękujcie za to, że: 

− ustanowił przełożonych 
− jest Bogiem porządku 
− On jest najwyższym władcą, którego powinniśmy słuchać

 

Proście o: 
− rządzących i mądrość dla nich

− to, abyśmy umieli się podporządkować przepisom prawa

 

Propozycja krótkiej modlitwy:

Panie Boże, dziś dowiedzieliśmy się, że to Ty ustanowiłeś naszą władzę i przełożonych, ale to Ty jesteś najwyższym Władcą. Przepraszam Cię, że często jestem nieposłuszny/a rodzicom i nauczycielom, a przez to także Tobie. Pomóż mi proszę podporządkować się zasadom w domu i w szkole, ale przede wszystkim Tobie. Chcę, abyś Ty Boże był najważniejszy w moim życiu. Amen.


6. Aktywności  ⇩ rozwiń

A. Wykreślanka (Arkusz)

 

B. Powtórka wersetu Mt 5:16

Wymyślcie sposób powtarzania wersetu przez wszystkich członków rodziny.

Możecie skorzystać z poniższego:

Każdy członek rodziny mówi po kolei jeden wyraz wersetu. Kolejny raz zaczyna ktoś inny i tak aż do momentu, kiedy wszyscy będą mieli okazję rozpocząć (im większa rodzina, tym więcej powtórzeń wersetu).

 

RODZINNE SPOTKANIA z BIBLIĄ
wróć strzałka do góry