Scenariusze spotkań

RODZINNE SPOTKANIA z BIBLIĄ

Rodzinne Spotkania z Biblią

82. PRZECIWNICY I OSKARŻYCIELE

Modlitwa 1. Modlitwa  ⇩ rozwiń

2. Propozycja pieśni:  ⇩ rozwiń

"Poddaj się Bogu" (z płyty "Mali o Wielkim śpiewają" wydanej przez ChS MED)

"Śmiałym bądź" (z płyty "Mali o Wielkim śpiewająwydanej przez ChS MED)

 


3. Tekst biblijny: Dz 25:1-12  ⇩ rozwiń

Czy byłeś kiedykolwiek oskarżony o coś, czego nie zrobiłeś? Czy trudno było ci się obronić? W takich sytuacjach potrzebujemy kogoś, kto pomoże udowodnić prawdę i spowoduje, że zostaniesz oczyszczony w oczach innych. 

Ap. Paweł stanął sam jeden przeciw grupie oskarżycieli. Był jednak z nim ktoś mocniejszy od wszystkich.

 
Prezentacja

  ⇩ rozwiń

4. Pytania:  ⇩ rozwiń

 • Jak nazywał się rzymski prokurator, który był następcą Feliksa?
 • Kto wytoczył oskarżenia przeciwko Pawłowi przed tym władcą?
 • Dlaczego Żydzi nalegali na Festusa, aby apostoła przyprowadzono do Jerozolimy?
 • Co odpowiedział Paweł na oskarżenia Żydów?
 • Do kogo odwołał się Paweł?
 • Kto nas oskarża przed Bogiem? (por. Hioba 1:9–10; Objawienie 12:10)*
 • W jaki sposób my możemy w naszym życiu doświadczyć tego, że szatan jest oskarżycielem? 
 • Czy my mamy się bać oskarżeń diabła? (por. Rzymian 8:33–34)
 • W jaki sposób plany przeciwników Pawła przypominają te, jakie ma względem wierzących szatan? (1 Piotra 5:8)  
 • U jakiego silnego władcy my możemy szukać ochrony? 


  * Hebrajskie słowo „szatan” oznacza właśnie „przeciwnik”, „oskarżyciel”, „oszczerca”. 


5. Wspólna modlitwa:  ⇩ rozwiń

Wysławiaj Boga i dziękuj Mu za to, że:

 • jest potężnym Władcą, u którego możemy szukać schronienia
 • nie musimy się bać oskarżeń szatana

Proś o:

 • zwycięstwa w walce z twoim przeciwnikiem – szatanem
 • pokój, kiedy szatan męczy cię myślami oskarżycielskimi 
 • ludzi, którzy nie znają Boga

 

 Propozycja krótkiej modlitwy:

Panie Boże, Ty jesteś Panem i Władcą, nie ma nikogo mocniejszego i wspanialszego niż Ty. Jak to dobrze należeć do Ciebie! Ty ochraniasz swoje dzieci i prowadzisz je. Pomóż mi u Ciebie szukać pomocy, kiedy szatan próbuje odebrać mi pokój serca, oskarżając mnie przed Tobą. Proszę, pomóż też tym, którzy potrzebują Twojego przebaczenia i pokoju. Amen.


6. Aktywności  ⇩ rozwiń

Werset biblijny: 1 Jana 4:4b

„Ten, który jest w was, większy jest, aniżeli ten, który jest na świecie”.

 

Poszukajcie w Biblii powyższego wersetu i przeczytajcie go. Pomyślcie, jakie ruchy go zilustrują i nauczcie się go wszyscy z ruchami.

Zastanówcie się nad jego znaczeniem.

 

RODZINNE SPOTKANIA z BIBLIĄ
wróć strzałka do góry