Scenariusze spotkań

RODZINNE SPOTKANIA z BIBLIĄ

Rodzinne Spotkania z Biblią

83. PRZED SĘDZIAMI I KRÓLAMI

Modlitwa 1. Modlitwa  ⇩ rozwiń

2. Propozycja pieśni:  ⇩ rozwiń

"Mój Pan drogę zna" (z płyty "Pieśni dla dzieci" wydanej przez ChS MED)

"Ku dobremu" (z płyty "Gramy z Mistrzemwydanej przez ChS MED)

"Nowina dobra" (z płyty "Mali o Wielkim śpiewają" wydanej przez ChS MED)


3. Tekst biblijny: Dz 25:13-27  ⇩ rozwiń

Stanąć przed królem, królową i dostojnikami jakiegoś królestwa, poznać ich i porozmawiać z nimi – czy chciałbyś mieć taką możliwość? Apostoł Paweł miał taką okazję, ale okoliczności nie były zbyt przyjemne, bo stanął nie jako oczekiwany gość, lecz jako oskarżony w celu przesłuchania. Czy to przypadek, że król z królową odwiedzili Festusa, gdy akurat sprawa Pawła była w toku? 


 

Niestety nie ma prezentacji do tego tekstu, ale można przeczytać go z dziećmi i odpowiedzieć na zadane pytania. Poniżej zamieszczamy prostszy tekst ze Słowa Życia: 

 

Jakiś czas później przybyli do Festusa w odwiedziny król Agryppa i jego żona Berenike. Po kilku dniach Festus przedstawił królowi sprawę Pawła: – Mam tu więźnia – powiedział – którego pozostawił mi Feliks. Gdy byłem w Jerozolimie, kapłani i rada wnieśli przeciwko niemu sprawę i zażądali ukarania. Wyjaśniłem im oczywiście, że Rzymianie nie mają zwyczaju nikogo skazywać bez konfrontacji z oskarżycielami i bez prawa do obrony. A gdy wszyscy tu przybyli, nie odraczałem sprawy. Zająłem miejsce sędziowskie i poleciłem przyprowadzić więźnia. Oskarżyciele nie postawili mu żadnego zarzutu, którego bym nie uznał za fałszywy. Mieli też zarzuty natury religijnej, dotyczące jakiegoś Jezusa, który umarł. Paweł jednak zapewniał, że on żyje. Przyznam, że byłem bezradny wobec tych dociekań. Zaproponowałem Pawłowi, żeby poszedł do Jerozolimy i tam zeznawał. Ale on odwołał się do Cezara. Nakazałem więc pilnować go aż do czasu odesłania do Rzymu. –Wiesz, też chciałbym go posłuchać – powiedział Agryppa. – Dobrze. Jutro go usłyszysz. Nazajutrz, gdy król Agryppa i Berenike w towarzystwie oficerów i wybitnych osobistości miasta uroczyście wkroczyli na salę rozpraw, Festus rozkazał wprowadzić Pawła. – Królu Agryppo i wszyscy zebrani! – rozpoczął Festus. – Oto człowiek, którego śmierci domagają się zarówno tłumy Hebrajczyków z Jerozolimy, jak i z naszego miasta. Według mnie jednak nie zrobił nic, czym zasłużyłby na śmierć. Ponieważ jednak odwołał się do Cezara, zdecydowałem go odesłać. Nie bardzo wiem, co napisać Cezarowi na jego temat. Dlatego postawiłem go przed wami wszystkimi, a szczególnie przed tobą, królu Agryppo, abyście go przesłuchali i poradzili mi, co napisać. Bo nierozsądne byłoby wysyłać do Cezara więźnia, nie podając, o co się go oskarża.

 

 

4. Pytania:  ⇩ rozwiń

 • Jakie ważne osoby przybyły do Cezarei?
 • Jakie zarzuty według Festusa wysunęli przeciwko Pawłowi Żydzi?
 • Co te słowa wyrażały, jeśli chodzi o stosunek prokuratora do Jezusa?
 • O wypełnieniu jakiej zapowiedzi dotyczącej Pawła mówi ten tekst (por. Dz 9:15)?  
 • Jakich okoliczności Bóg użył, aby przywódcy pogańscy i żydowscy mogli usłyszeć o Jezusie?
 • Jakich okoliczności Bóg czasami używa, aby inni poznali Jezusa?
 • Czy jesteś gotowy, aby Bóg prowadził cię swoją, nie zawsze łatwą, drogą i używał, aby inni mogli Go poznać?

5. Wspólna modlitwa:  ⇩ rozwiń

Wysławiaj Boga i dziękuj Mu za to, że:

 • dał nam zbawienie w Jezusie
 • prowadzi nas swoją drogą
 • używa nas, aby inni mogli poznać Chrystusa

Proś o to:

 • abyś mógł się poddać Jego prowadzeniu
 • aby inni mogli poznać Ewangelię

 

 Propozycja krótkiej modlitwy:

Dziękuję Ci Boże, że dałeś mi łaskę poznania Ciebie. Dziękuję za zbawienie, którym mnie obdarowałeś w Panu Jezusie. Proszę, pomóż mi odważnie przyznawać się do Ciebie, aby inni, którzy są wokół mnie, zapragnęli zbliżyć się do Ciebie. Dziękuję, że mnie prowadzisz swoją drogą. Ucz mnie ufać Tobie i poddać się Twojemu prowadzeniu. Amen.

 


6. Aktywności  ⇩ rozwiń

 1. Powtórzcie werset 1J 4:4b

 

2. Arkusz – zakładka do Biblii. 

Wydrukujcie na kartoniku werset i ozdóbcie go według swoich pomysłów, wykorzystując naklejki lub inne ozdoby.

 

RODZINNE SPOTKANIA z BIBLIĄ
wróć strzałka do góry