Scenariusze spotkań

RODZINNE SPOTKANIA z BIBLIĄ

Rodzinne Spotkania z Biblią

9. ODWAGA DO GŁOSZENIA SŁOWA BOŻEGO

Modlitwa 1. Modlitwa  ⇩ rozwiń

2. Propozycja pieśni:  ⇩ rozwiń

"Śmiałym bądź, mężnym bądź(z płyty "Mali o Wielkim śpiewająwydanej przez ChS MED)


3. Tekst biblijny: Dz 4:23-31  ⇩ rozwiń

Czy marzysz czasem o tym, aby być tak odważnym jak… Możliwe, że wymienisz tutaj swoich ulubionych bohaterów. Chciałbyś być odważny, żeby np. ratować świat?

W dzisiejszym tekście biblijnym znajdziesz coś na temat tego, skąd apostołowie czerpali odwagę. Do czego była im potrzebna? Czy można powiedzieć, że do ratowania świata?

 

Niestety nie ma prezentacji do tego tekstu, ale można przeczytać go z dziećmi i odpowiedzieć na zadane pytania. Poniżej zamieszczam prostszy tekst ze Słowa Życia

 

https://1.bp.blogspot.com/-xZqi24Ws6qg/XqpaAiVE_YI/AAAAAAAAC94/hs4NUG2rEe8K0daZBjmPzewx_aTsqfZfACNcBGAsYHQ/s280/Obraz1.jpg

 

Zaraz po uwolnieniu Piotr i Jan poszli do innych wierzących i opowiedzieli im, co kapłani i starsi mówili. Słysząc to, wszyscy jednomyślnie zawołali do Boga: 

– Panie, Stwórco niebios, ziemi, morza i wszystkiego, co w nich istnieje! Ty przez Ducha Świętego, ustami naszego przodka, króla Dawida, twojego sługi, powiedziałeś: „Dlaczego wzburzyły się narody, a ludy powzięły puste plany? Ziemscy królowie zjednoczyli się do walki, a przywódcy zebrali się razem, by wystąpić przeciw Panu i przeciw Jego Mesjaszowi”. Tak właśnie stało się w tym mieście. Oto król Herod i namiestnik Poncjusz Piłat, wraz z Rzymianami i Hebrajczykami, zjednoczyli się przeciwko Twemu świętemu słudze, Jezusowi, którego wybrałeś na Mesjasza. I wypełnili wszystko to, co w swej mocy i woli zaplanowałeś. Zobacz więc, Panie, jak grożą Twoim sługom, i pozwól nam z odwagą głosić Twoje słowo, gdy Ty będziesz uzdrawiał swoją mocą i w imieniu swego świętego sługi, Jezusa, dokonywał cudownych znaków.
 

https://1.bp.blogspot.com/-5Uc0hCul6k0/XqpaGUcNUOI/AAAAAAAAC98/5ENTBbpXdv4-JclnhoVe6wESrDZ0UIziwCNcBGAsYHQ/s280/Obraz2.jpg


Gdy skończyli modlitwę, zadrżał budynek, w którym się zebrali. Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i odważnie głosili słowo Boże.


 

4. Pytania:  ⇩ rozwiń

− Co zrobili apostołowie i inni wierzący z groźbami, które w ich stronę skierowali członkowie Rady Najwyższej?
− Kto wlewa do naszych serc strach?
− W jaki sposób szatan chce nas wystraszyć? Co jest treścią jego gróźb?
(por. 1 P 5:8-9; Łk 12:22.31-32)
− Co powinniśmy zrobić z tymi groźbami?
− Czy wierzący prosili o ochronę przed prześladowaniami, czy o coś innego?
− Dlaczego ta sprawa była dla nich tak ważna?
− Czy jest ona ważna także dla ciebie?
− Co robisz, aby inni poznali Słowo Boże?


5. Wspólna modlitwa:  ⇩ rozwiń

Wysławiajcie Boga i dziękujcie za to, że: 

− jest najwyższym Panem i nic nie wymyka się spod Jego kontroli 
− w Nim jesteście bezpieczni
− dał swoje Słowo, które ma moc was uratować

 

Proś o: 
− odwagę do głoszenia Jego Słowa

− to, abyś pamiętał, że Jemu możesz i powinieneś oddać swoje obawy i lęki

 

Propozycja krótkiej modlitwy:

Panie Boże, jak dobrze wiedzieć, że Ty panujesz nad wszystkim! Nawet gdy spotykają mnie trudne rzeczy, których się boję, Ty o nich wiesz i chcesz napełnić moje serce Swoim pokojem. Chcę zawsze być blisko Ciebie i od Ciebie czerpać odwagę do tego, by przyznawać się do Ciebie i mówić innym o tym, jakim wspaniałym Bogiem jesteś. Proszę, pomóż mi w tym. Amen.


6. Aktywności  ⇩ rozwiń

Rozwiążcie wspólnie zadania z arkusza.

 

RODZINNE SPOTKANIA z BIBLIĄ
wróć strzałka do góry