Scenariusze spotkań

RODZINNE SPOTKANIA z BIBLIĄ

Rodzinne Spotkania z Biblią

95. CIĄG DALSZY NASTĄPI(Ł)

Modlitwa 1. Modlitwa  ⇩ rozwiń

2. Propozycja pieśni:  ⇩ rozwiń

"Szczęśliwi ludzie" (z płyty "Pieśni dla dzieciwydanej przez ChS „MED” )

"Pan dla nas ma plan""Pan powiedział jestem z wami" (z płyty "Śpiewamy słowami Bibliiwydanej przez ChS „MED”)

 

 


3. Tekst biblijny: Lekcja powtórkowa  ⇩ rozwiń

W serialach charakterystyczne jest to, że jest ciąg dalszy, zakryty na razie dla widzów. Od napisania Dziejów Apostolskich minęło wiele lat, a ciąg dalszy historii zapisują kolejni chrześcijanie żyjący na całym świecie. Życie chrześcijan (grup i pojedynczych osób) zostało opisane w wielu książkach. Jeśli nawet historia twojego życia nie będzie spisana, to wiedz, że Pan Bóg o wszystkim pamięta i nic nie zostanie zapomniane, cokolwiek uczyniłeś dla Jego Królestwa.Powyższa prezentacja przedstawia różne obrazy z Dziejów Apostolskich. Zastanów się, której historii dotyczy dana ilustracja. Odpowiedzi w aktywności.  

Prezentację przedstawiąjącą dalsze losy Pawła oraz treść jego późniejszych listów można znaleźć na stronie: bibliawobrazach.pl - link do zestawu obrazów


Prezentacja

  ⇩ rozwiń

4. Pytania:  ⇩ rozwiń

  • Czy wiemy coś o dalszych losach Pawła? *
  • Która historia z Dziejów Apostolskich była dla ciebie szczególna? Dlaczego?
  • Dzieje Apostolskie to księga historii Kościoła, czy jest to historia zakończona?
  • Czy masz świadomość, że jako chrześcijanin piszesz kolejną kartę tej księgi?

 

* Powszechnie uznaje się, że Paweł oczekiwał na rozprawę przed cesarzem Neronem dwa lata, a potem został uniewinniony. Był wolny 4-5 lat i wyruszył w kolejną podróż misyjną.. Później kolejny raz został aresztowany i osadzony w więzieniu. Warunki, w których przebywał były trudniejsze i wiedział, że nadchodzi koniec jego życia. Wzmianki o tych wydarzeniach znajdują się w listach Pawła (np. 2 Tm 4:6-7). Tradycja mówi, że został ścięty poza murami Rzymu w roku 67.

 


5. Wspólna modlitwa:  ⇩ rozwiń

Wysławiaj Boga i dziękuj Mu za:

  • zachętę i lekcje, które płyną z Dziejów Apostolskich
  • to, że On się nie zmienia i również dziś działa w życiu chrześcijan i w swoim Kościele 

 

Proś o:

  • to, abyś przyjmował naukę, która zawarta jest w tej księdze
  • to, abyś swoim życiem zapisał szczególną i piękną kartę historii Bożego Kościoła 
  • innych chrześcijan na całym świecie, twoich braci i siostry w Panu Jezusie, aby wytrwali w wierze 

 

 Propozycja krótkiej modlitwy:

Panie Boże, dziękuję Ci bardzo za przykład Pawła, Piotra, Jana, Filipa  i innych Twoich uczniów, których historia jest zapisana w Dziejach Apostolskich. Dziękuję, że mogłem zobaczyć Twoje działanie w ich życiu. Panie, Ty się nie zmieniłeś od tego czasu i wciąż działasz. Pomóż mi pamiętać o tym i służyć Ci całym sercem. Proszę również o innych chrześcijan na całym świecie, aby wytrwali w wierze i naśladowali Cię. Amen.


6. Aktywności  ⇩ rozwiń

Oglądając powyższe ilustracje, przypomnijcie sobie niektóre historie z Dziejów Apostolskich. Odpowiedzcie na pytanie: Której historii dotyczy każda ilustracja?

Odpowiedzi 

 

RODZINNE SPOTKANIA z BIBLIĄ
wróć strzałka do góry