Scenariusze spotkań

RODZINNE SPOTKANIA z BIBLIĄ

Rodzinne Spotkania z Biblią


"Słowo Boże jest żywe i skuteczne" Hbr 4:12a

Słowo Boże jest skuteczne. To ono ma moc zmieniać nasze serca, rodziny i zbory. To właśnie po zwiastowaniu Bożego Słowa w dniu Pięćdziesiątnicy powstał Kościół. Duch Święty rozpoczął wielki cud przemiany. Chcemy, aby ta przemiana miała miejsce w naszych domach, a nic tak nie zbliży członków rodziny jak wspólne poznawania Bożego Słowa.

Dlatego oddajemy Wam pakiet scenariuszy do codziennych rodzinnych społeczności. Lekcje oparliśmy o Dzieje Apostolskie, aby zastanowić się nad tym, co było istotą Pierwszego Kościoła i co możemy zrobić, aby w naszych sercach i domach na nowo rozpalił się ogień Bożej miłości i mocy, który był tak widoczny w tym Kościele.Usiądźcie razem, starsi i młodsi. Poznawajcie Boże Słowo, módlcie się, śpiewajcie na chwałę Pana i razem rozwiązujcie zadania, które dla Was przygotowaliśmy. Wszystko będzie dostępne on-line. Niektóre zadania będą wymagały wcześniejszego przygotowania np. wydrukowania kart pracy, przygotowania dodatkowych narzędzi i rekwizytów. Pakiet zawiera materiały stworzone przez pracowników Chrześcijańskiego Stowarzyszenia MED, ale także takie, których autorzy nie są naszymi pracownikami lub wolontariuszami, które jednak są ogólnie dostępne w Internecie, a my uznaliśmy je za wartościowe. W materiałach wykorzystano również tłumaczenia prezentacji ze strony FreeBibleimages.org.

Modlimy się, aby Bóg wykorzystał te lekcje, aby zbliżać Was do Niego i siebie wzajemnie.

Wiesław Łyżbicki
RODZINNE SPOTKANIA z BIBLIĄ
wróć strzałka do góry