Okazywanie miłości innym


Dziecko rodzi się ze zdolnością do kochania i współodczuwania z drugą osobą. Jednak okazywanie miłości to postawa, której dopiero musi się nauczyć. Wiadomo, że dziecko uczy się poprzez naśladowanie, tak więc jako rodzic, bądź dla dziecka przykładem w okazywaniu innym miłości.

Oto kilka pomysłów, które mogą ci pomóc:

  • Witaj gości serdecznie – podawaj im rękę, obdarowuj uśmiechem i powiedz na przywitanie coś miłego.
  • Ucz dziecko, jak w uprzejmy sposób odnosić się do innych. Możesz na przykład porozmawiać ze swoim dzieckiem o dzieciach (kuzynostwie, kolegach), które przychodzą do waszego domu w odwiedziny. Zapytaj je, co mogłoby zrobić dla dziecka,które przychodzi do jego domu, aby poczuło się w nim dobrze i miło spędziło czas.
  • Pochwal dziecko, gdy okazało komuś miłość.
  • Jeżeli dziecko źle odnosi się do innych, powiedz mu uprzejmie, ale w sposób zdecydowany, że złego zachowania nie będziesz akceptował.
  • Opowiedz dziecku jakąś historię biblijną, w której ktoś okazuje drugiemu człowiekowi miłość.Na przykład historię o umywaniu nóg, poprzez którą Pan Jezus pokazał, jak powinniśmy miłować jeden drugiego (Ew. Jana 13:1–7, 34–35).

Lidia KróliczekOkazywanie miłości innym
wróć strzałka do góry