Modlitwa

Pragniemy, aby modlitwa była fundamentem naszej służby. Wierzymy, że modlitwa sprawiedliwego wiele może (Jk 5:16).

Jesteśmy wdzięczni za osoby, które wiernie modlą się o służbę wśród dzieci! Możesz do nich dołączyć, aby w ten sposób być naszym partnerem w służbie, przynosząc ją przed Boże oblicze. Poniżej znajdziesz propozycję spraw, o które możesz się modlić.

Jeśli chciałbyś otrzymywać bieżące informacje na temat tego, co się dzieje, zapisz się na newsletter, a będziesz otrzymywać raz w miesiącu Wieści z MED-u.

Intencje modlitewne:

 • Obozy (program, dokumentacja, finanse, kadra, uczestnicy)
 • Szkolenia (by Bóg powoływał nowych instruktorów szkoleniowych, by pastorzy dostrzegali potrzebę pracy z dziećmi a nauczyciele potrzebę uczenia się, by forma szkoleń była odpowiednia do potrzeb)
 • Wydawnictwo (praca nad nowymi materiałami i pomocami do pracy z dziećmi)
 • Kluby biblijne (nowe miejsca, nowi pomocnicy, błogosławiony czas głoszenia słowa Bożego i wzrost uczestników)
 • Zaopatrzenie służby MED (modliciele, wolontariusze, finanse)             
 • Pracownicy (dobre zdrowie, siły, dobre relacje, Boża ochrona, wrażliwość na Boży głos)
 • Zarząd (mądrość, wytrwałość, odpowiedzialność, Boże kierownictwo)
 • Tydzień Ewangelizacyjny w Dzięgielowie (wolontariusze, dzieci, program, wykładowcy, bezpieczeństwo, działanie Boże w sercach dzieci)
 • Praca w biurze (mądrość, zaopatrzenie, sprzęt)
 • Zespół muzyczny (nowe pieśni, jedność, usługi w zborach i innych miejscach, Boża ochrona i bliska relacja z Bogiem, sprzęt – instrumenty, nagłośnienie)
 • Dobra współpraca z lokalnymi społecznościami i kościołami ewangelicznymi
 • Podróże służbowe (bezpieczeństwo, sprawny samochód)
 • Powołanie do służby wśród dzieci (wolontariusze oraz pracownicy etatowi)
 • Informacje (by były w odpowiedni sposób przygotowane i przekazywane, by docierały do tych, do  których Bóg chce, by oddawały Bogu chwałę)


Zaangażuj się - Modlitwa
wróć strzałka do góry