Start    Aktualności   Artykuły   Galerie   Kontakt

Wsparcie finansowe


Chrześcijańskie 
Stowarzyszenie „Miłość Edukacja Dojrzałość”  - wsparcie finansowe


Chrześcijańskie Stowarzyszenie „MED”
może funkcjonować dzięki ofiarności wielu osób.

Możesz przyczyniać się do rozwijania służby MED-u, mieć swój wkład w jego działania, czy też wspierać je swoimi modlitwami lub finansami.

Oto konto bankowe, na które możesz wpłacić swój dar:
PKO BP 38 1020 1390 0000 6202 0019 2120

z dopiskiem: darowizna na cele statutowe!

Jesteśmy ogromnie wdzięczni wszystkim, którzy w ciągu ponad 30 lat istnienia MED-u okazali się wiernymi i wspierali nas w różnorodny sposób. Nasza praca  od samego początku możliwa była tylko dzięki pomocy wielu wolontariuszy, którzy poświęcali (i nadal poświęcają) swój wolny czas na służbę wśród dzieci, dzięki modlitwom bardzo szerokiego grona przyjaciół MED oraz dzięki dobrowolnym darom wielu osób z kraju i zagranicy.

Dziękujemy Wam bardzo gorąco!

Z nadzieją patrzymy w przyszłość i wierzymy, że Pan Bóg za pośrednictwem swojego Kościoła i swoich dzieci będzie nadal zaspokajał nasze potrzeby.

Bo sprawowanie tej służby nie tylko wypełnia braki u świętych, lecz wydaje też obfity plon w licznych dziękczynieniach, składanych Bogu.

2 List do Koryntian 9:12


Informacja:
Chrześcijańskie Stowarzyszenie „Miłość Edukacja Dojrzałość” nie jest organizacją pożytku publicznego, celem statutowym Stowarzyszenia jest działalność zgodna z art. 17 ust.1 pkt.4 (Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).


Darowizny od osób fizycznych wpłacone na konto bankowe Chrześcijańskiego Stowarzyszenia „Miłość Edukacja Dojrzałość” podlegają odliczeniu w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwoty stanowiącej 6% dochodu zgodne z art. 26 ust.1 pkt 9  (Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). W przypadku osób prawnych górny limit odliczeń wynosi 10% dochodu.

BIBLIA W OBRAZACH BEZPŁATNIE wsparcie online wydawnictwo Pomysły Inspiracje Motywacje

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Miłość Edukacja Dojrzałość