Scenariusze spotkań

RODZINNE SPOTKANIA z BIBLIĄ

Rodzinne Spotkania z Biblią

13. PAN BÓG POMAGA SWOIM SŁUGOM

Modlitwa 1. Modlitwa  ⇩ rozwiń

2. Propozycja pieśni:  ⇩ rozwiń

"Warowną wieżą" (z płyty "Pieśni dla dzieci" wydanej przez ChS MED)

"Mój Bóg wielki jest" (z płyty "Pieśni dla dzieci" wydanej przez ChS MED)   


3. Tekst biblijny: Dz 5:17-25  ⇩ rozwiń

Często myślimy, że tych, którzy służą Panu Bogu, nie spotyka nic złego. Właściwie nie wiadomo, dlaczego tak myślimy, bo przecież Pan Jezus zapowiadał swoim naśladowcom cierpienia i prześladowania. Jednak równocześnie obiecał, że ich nie opuści. Przyjrzyjmy się Bożemu działaniu w życiu apostołów.4. Pytania:  ⇩ rozwiń

 Dlaczego Rada Najwyższa kazała uwięzić apostołów?
 Na co mamy być przygotowani, jeśli będziemy służyć Bogu?
 W jaki sposób Bóg pomógł apostołom?
 Jaki nakaz otrzymali od anioła?
 Czym obdarza Dobra Nowina o Jezusie? (por. Dz 5:20)

 Czy przyjąłeś i uwierzyłeś w nią?
 Jak reagujesz wtedy, kiedy pojawiają się przeszkody? Czy rezygnujesz, czy też, tak jak apostołowie, jesteś wierny Bożemu powołaniu?


5. Wspólna modlitwa:  ⇩ rozwiń

Wysławiaj Boga i dziękuj Mu za to, że: 

 jest wierny i nigdy nie opuszcza swoich dzieci
 pomaga nam w trudnych momentach
 dał nam Słowo, które obdarza życiem

 

Proś o: 
 wytrwałość w służeniu Bogu

 chrześcijan, którzy są prześladowani

 

Propozycja krótkiej modlitwy:

Ojcze, prosimy, pomóż nam, kiedy przeżywamy trudne momenty naszego życia.  Chcemy Ci ufać każdego dnia, chcemy pamiętać, że nigdy nie opuszczasz swoich dzieci. Opiekuj się też tymi, którzy są prześladowani za wiarę w Ciebie. Amen


6. Aktywności  ⇩ rozwiń

Wydrukuj lub pokaż dziecku arkusz z zaszyfrowaną wiadomością (Arkusz).  Niech  to będzie zachęta od Pana Boga dla całej Waszej rodziny. Nauczcie się tej wiadomości na pamięć.

RODZINNE SPOTKANIA z BIBLIĄ
wróć strzałka do góry