Start    Aktualności   Artykuły   Galerie   Kontakt

RODZINNE SPOTKANIA z BIBLIĄ

7. WSZYSTKO DZIĘKI JEZUSOWI

Modlitwa 1. Modlitwa  ⇩rozwiń

2. Propozycja pieśni:  ⇩rozwiń

"Daj Bogu chwałę" (z płyty Mali o Wielkim śpiewają wydanej przez ChS MED)


3. Tekst biblijny: Dz 3:12-26  ⇩rozwiń

Lubimy, gdy inni ludzie dostrzegają nasze dobre zachowanie czy zdolności i chwalą nas za to. Czasami jesteśmy tym zakłopotani. Jest również możliwe, że wpadamy w pychę. Jaka ma być nasza reakcja? Znajdź odpowiedź w dzisiejszym tekście biblijnym.4. Pytania:  ⇩rozwiń

 • Jak powinni byli zostać potraktowani apostołowie, kiedy uzdrowili chromego?
 • W jaki sposób Piotr zaczął swoją przemowę? Dlaczego właśnie tak?
 • Do czego będziemy kuszeni, kiedy Bóg będzie dokonywał przez nas wielkich rzeczy?
 • Na kogo Piotr kieruje uwagę słuchaczy?
 • Na kogo ty powinieneś wskazywać swoimi słowami i postępowaniem?
 • Czy Piotr chciał zdobyć uznanie i przychylność ludzi? Uzasadnij (por. w. 1315).
 • Do czego Piotr wezwał Żydów?
 • Jak oceniłbyś zachowanie apostoła?
 • Czego możemy się od niego nauczyć?

5. Wspólna modlitwa:  ⇩rozwiń

Wysławiaj Boga i dziękuj za to, że: 

 • On i dziś dokonuje cudów 
 • posłał Jezusa, aby nas uratować 
 • On jest godny wszelkiej chwały


Proś o to abyśmy: 

 • uwagę innych kierowali na Chrystusa
 • pozostali pokorni, kiedy Bóg będzie działał przez nas


Propozycja krótkiej modlitwy:
Panie Boże, to jest wielki przywilej, że mogę poznawać Ciebie poprzez to, co czytam o Tobie w Biblii. Dzięki Twojej mocy człowiek, który od urodzenia nie mógł chodzić - wstał, chodził i nawet podskakiwał! Dzięki Twojej mocy i łasce także ja mogę przeżywać codzienne cuda: budzę się, widzę piękny świat, mam to, co jest potrzebne do życia itd. Przede wszystkim dziękuję Ci za przebaczenie moich grzechów i cud nowego życia, jaki mam dzięki Panu Jezusowi. Pomóż mi wskazywać innym na Ciebie moimi słowami, zachowaniem, postawą. Amen.


6. Aktywności  ⇩rozwiń

A. Werset Mt 5:16 "Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie".

Potrzebne będą: arkusz papieru A0 lub kilka mniejszych, flamastry, ilustracje z czasopism, klej i… wyobraźnia.

Spróbujcie na dużym arkuszu papieru np. A0 (lub na kilku mniejszych) zilustrować powyższy werset (np. zastąpić niektóre wyrazy symbolami, może coś wyciąć z czasopism i przykleić, coś odrysować…). Każdy członek rodziny niech ma w tym swój udział. Jeśli nie uda się tego zrobić w ciągu jednego dnia, może dokończycie następnego… Rozmawiajcie na temat znaczenia tego wersetu. Przy okazji wszyscy nauczcie się go na pamięć!


Chrześcijańskie Stowarzyszenie Miłość Edukacja Dojrzałość