Scenariusze spotkań

RODZINNE SPOTKANIA z BIBLIĄ

Rodzinne Spotkania z Biblią

86. JAKA JEST ODPOWIEDŹ?

Modlitwa 1. Modlitwa  ⇩ rozwiń

2. Propozycja pieśni:  ⇩ rozwiń

"Słyszałem o tym jak Noe" (z płyty "Pieśni dla dzieci" wydanej przez ChS MED)  

"Ufaj i wierz" (z płyty "Pieśni dla dzieci" wydanej przez ChS MED)  

 

 


3. Tekst biblijny: Dz 26:24-32  ⇩ rozwiń

Czy zdarzyło ci się unikać odpowiedzi na zadane wprost pytanie? Czy, gdy pytanie jest niewygodne, starasz się udzielać wymijającej odpowiedzi, czy odpowiadasz wprost?

Król Agryppa wolał wyjść niż kontynuować rozmowę z więźniem Pawłem i przyznać mu rację. A szkoda…

 
Prezentacja

  ⇩ rozwiń

4. Pytania:  ⇩ rozwiń

 • Jaka była reakcja Festusa na zwiastowanie Pawła?
 • Jakie konfrontujące, ważne pytanie zadał apostoł królowi?
 • Jak myślisz, co było przeszkodą w tym, że król nie uwierzył w to przekonujące poselstwo?
 • Jakie mogą być odpowiedzi na usłyszane Słowo Boże? 
 • Czego oczekuje Bóg od tych, którzy słuchają Jego Słowa? 

5. Wspólna modlitwa:  ⇩ rozwiń

Wysławiaj Boga i dziękuj Mu za to, że:

 • mogłeś usłyszeć Dobrą Nowinę o Jezusie
 • Jego Słowo i dziś nas konfrontuje

Proś o to:

 • żebyś nie był obojętny na Jego Słowo
 • aby nie było rzeczy, które ciebie hamują przed oddaniem życia Jezusowi
 • aby ludzie, którzy usłyszeli Ewangelię, nie zwlekali z odpowiedzią

 

 Propozycja krótkiej modlitwy:

Boże, dziękuję Ci, że dajesz się poznać przez Swoje Słowo. Dziękuję za wszystkich, którzy głoszą je innym, także mnie. Pomóż mi je coraz lepiej poznawać i być Tobie posłusznym. Proszę również o tych, którzy słyszeli o Tobie, ale jeszcze nie zdecydowali się zaufać Tobie z całego serca. Daj, aby podjęli tę decyzję. Amen.


6. Aktywności  ⇩ rozwiń

Pytania – powtórka

 

Zbliżamy się do końca Dziejów Apostolskich. Przypomnijcie sobie niektóre wydarzenia opisane w tej księdze. Rodzice mogą przygotować małe niespodzianki za dobre odpowiedzi.

 

 1. Kiedy Pan Jezus po swoim zmartwychwstaniu odchodził do nieba, powiedział uczniom, że mają być Jego świadkami. Co to znaczy?
 2. Jaka obietnica Pana Jezusa wypełniła się 50 dni po Jego zmartwychwstaniu? Jak to wpłynęło na dalsze losy apostołów?
 3. Gdzie powstał pierwszy zbór chrześcijański i co było charakterystyczne dla niego?
 4. Wymień kilka cudów, które Pan Bóg uczynił w życiu apostołów i poprzez nich.
 5. Jak reagowali ludzie na głoszoną m.in. przez Piotra, Filipa, Szczepana, Pawła Ewangelię? Czy zawsze pozytywnie? Przytocz konkretne historie.
 6. Jak zachowywali się apostołowie (Piotr, Jan, Szczepan, Paweł, Sylas), kiedy byli prześladowani? Przytocz konkretne historie.
 7. Pan Bóg miał szczególne zadanie dla ap. Pawła. Jakie? Czy Paweł je wypełnił? Podaj konkretne historie.
 8. Do jakich miejsc poza Jerozolimą udali się apostołowie? Czy potrafisz wymienić choćby 5 z nich?
 9. Który z nauczonych wersetów biblijnych najlepiej zapamiętałeś? Co on znaczy dla ciebie?
 10. Spróbuj nadać swój tytuł Dziejom Apostolskim.
RODZINNE SPOTKANIA z BIBLIĄ
wróć strzałka do góry