Scenariusze spotkań

RODZINNE SPOTKANIA z BIBLIĄ

Rodzinne Spotkania z Biblią

85. POWOŁANY, BY SŁUŻYĆ

Modlitwa 1. Modlitwa  ⇩ rozwiń

2. Propozycja pieśni:  ⇩ rozwiń

"Stop, chcę Ci oznajmić" (z płyty "Pieśni dla dzieci" wydanej przez ChS MED)

"Światu tak trzeba dziś Jezusa" (z płyty "Pieśni dla dzieci" wydanej przez ChS MED)


3. Tekst biblijny: Dz 26:9-23  ⇩ rozwiń

Kiedy Pan Jezus chodził po ziemi, powołał 12 mężczyzn, aby szli za Nim. W jakim celu? Mówił: Pójdźcie za mną a zrobię was rybakami ludzi. Paweł również otrzymał zadanie do wykonania. Jakie? Przeczytaj dzisiejszy tekst.


 

Niestety nie ma prezentacji do tego tekstu, ale można przeczytać go z dziećmi i odpowiedzieć na zadane pytania. Poniżej zamieszczamy prostszy tekst ze Słowa Życia:

Przecież mnie samemu zdawało się, że powinienem gwałtownie występować przeciw imieniu Jezusa Nazarejczyka. Uczyniłem to też w Jerozolimie i wziąwszy upoważnienie od arcykapłanów, wtrąciłem do więzienia wielu świętych, głosowałem przeciwko nim, gdy ich skazywano na śmierć, i często przymuszałem ich karami do bluźnierstwa we wszystkich synagogach. Prześladowałem ich bez miary i ścigałem nawet po innych miastach. Tak jechałem do Damaszku z upoważnienia i z polecenia najwyższych kapłanów. W południe podczas drogi ujrzałem, o królu, światło z nieba, jaśniejsze od słońca, które ogarnęło mnie i moich towarzyszy podróży. Kiedyśmy wszyscy upadli na ziemię, usłyszałem głos, który mówił do mnie po hebrajsku: Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz? Trudno ci wierzgać przeciwko ościeniowi. Kto jesteś, Panie? – zapytałem. A Pan odpowiedział: Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Ale podnieś się i stań na nogi, bo ukazałem się tobie po to, aby ustanowić cię sługą i świadkiem tego, co zobaczyłeś, i tego, co ci objawię. Obronię cię przed ludem i przed poganami, do których cię posyłam, abyś otworzył im oczy i odwrócił od ciemności do światła, od władzy szatana do Boga. Aby przez wiarę we Mnie otrzymali odpuszczenie grzechów i dziedzictwo ze świętymi. Temu widzeniu z nieba nie mogłem się sprzeciwić, królu Agryppo. Lecz nawoływałem najprzód mieszkańców Damaszku i Jerozolimy, a potem całej ziemi judzkiej, i pogan, aby pokutowali i nawrócili się do Boga, i pełnili uczynki godne pokuty. Z tego powodu pochwycili mnie Żydzi w świątyni i usiłowali zabić. Ale z pomocą Bożą żyję do dzisiaj i daję świadectwo małym i wielkim, nie głosząc nic ponad to, co przepowiedzieli Prorocy i Mojżesz, że Mesjasz ma cierpieć, że pierwszy zmartwychwstanie, że głosić będzie światło zarówno ludowi, jak i poganom.

4. Pytania:  ⇩ rozwiń

 • W jaki sposób Saul prześladował chrześcijan?
 • Kogo tak naprawdę prześladował Saul, uciskając chrześcijan?
 • W jakim celu Jezus objawił się Saulowi? (por. w. 16–18)
 • W jaki sposób Paweł realizował zadanie, do którego został powołany?
 • Co mogło oznaczać, że dawał świadectwo „małym i wielkim”?
 • Co oprócz zbawienia jest celem tego, że ty mogłeś poznać Jezusa? 
 • W jaki sposób ty realizujesz zadanie, do którego zostałeś powołany?

5. Wspólna modlitwa:  ⇩ rozwiń

Wysławiaj Boga i dziękuj Mu za to, że:

 • jest w stanie zmienić prześladowcę w swojego naśladowcę
 • mogłeś Go poznać jako Pana i Zbawiciela
 • powołał cię, abyś był Jego świadkiem

Proś o:

 • to, abyś swoimi słowami i życiem składał o Nim świadectwo
 • ludzi, których stawia na twojej drodze 

 

 Propozycja krótkiej modlitwy:

Panie Boże, to jest niesamowite, że dla Ciebie nie jest problemem przemienić całkowicie serce człowieka, aby z prześladowcy stał się Twoim naśladowcą. Pomóż mi o tym pamiętać, kiedy tracę zapał modląc się o ludzi, którzy ciebie lekceważą. Pomóż mi patrzeć na nich Twoimi oczyma – z miłością i wierząc, że Ty możesz ich zmienić. Amen.


6. Aktywności  ⇩ rozwiń

Film - link

Obejrzyj film, o tym w jaki sposób Bóg prowadził i używał pewnego mieszkańca Japonii 

RODZINNE SPOTKANIA z BIBLIĄ
wróć strzałka do góry