Scenariusze spotkań

RODZINNE SPOTKANIA z BIBLIĄ

Rodzinne Spotkania z Biblią

19. WSZYSTKO SŁUŻY KU DOBREMU!

Modlitwa 1. Modlitwa  ⇩ rozwiń

2. Propozycja pieśni:  ⇩ rozwiń

"Ku dobremu" (z płyty "Gramy z Mistrzem" wydanej przez ChS MED)


3. Tekst biblijny: Dz 8:4-8  ⇩ rozwiń

Czy zadajesz sobie czasem pytanie: Co by było, gdyby…? Może nawet znajdujesz na nie odpowiedź i dostrzegasz, że Pan Bóg wszystko kontroluje i wie, dlaczego spotkało cię to lub tamto, nawet, gdy nie jest to miłe doświadczenie. 

Po przeczytaniu dzisiejszego tekstu spróbuj odpowiedzieć na pytanie: Co by było, gdyby chrześcijanie nie musieli opuścić swoich domów i miasta?4. Pytania:  ⇩ rozwiń

– Dlaczego chrześcijanie uciekali z Jerozolimy?
– Co robili po drodze?
– Biblia mówi, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują (Rz 8:28). Czy dostrzegasz tę prawdę również w tej historii? 
– W jaki sposób Bóg obrócił ku dobremu trudne doświadczenia i prześladowanie?
– Czy możesz podać ze swojego życia przykład tego, że Bóg współdziała we wszystkim, nawet w bardzo trudnych rzeczach, ku dobremu? 


5. Wspólna modlitwa:  ⇩ rozwiń

Wysławiaj Boga i dziękuj za: 

– to, że nic nie wymyka się spod Jego kontroli

– to, że On współdziała ku dobremu we wszystkim z tymi, którzy Go miłują

– trudne i niezrozumiałe rzeczy, które wydarzyły się w twoim życiu

 

Proś o: 

– to, abyś umiał z ufnością i wdzięcznością przyjmować doświadczenia, które cię spotykają,

– chrześcijan, którzy doświadczyli trudnych rzeczy i czują gorycz względem Boga, 

 

Propozycja krótkiej modlitwy:

Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że możemy wiedzieć,iż Ty panujesz nad wszystkim. Nie rozumiemy, dlaczego różne rzeczy dzieją się w naszym życiu, ale Ty masz we wszystkim swój cel. Pomóż nam kochać Cię i ufać Ci, że wszystko co nas spotyka, służy naszemu dobru. Amen.


6. Aktywności  ⇩ rozwiń

A. Werset: Rz 8:28

Napiszcie na luźnych kartkach różne trudne sytuacje, przez które Wasza rodzina przechodzi lub przechodziła. Z drugiej strony tych kartek napiszcie słowa wersetu Rz 8:28 (na 1 kartce 1 słowo).

Nauczcie się wersetu na pamięć, mając przed sobą rozłożone kartki – tekst wersetu. W miarę powtarzania i zapamiętywania wersetu odwracajcie kartki. Na koniec będą widoczne wszystkie ilustracje i opisy trudnych, rodzinnych wydarzeń. 

Porozmawiajcie o tym, jak Pan Bóg obrócił trudne wydarzenia w coś dobrego. 

Pomódlcie się o to, abyście mogli zobaczyć Boże działanie nawet wtedy, gdy jest wam ciężko.

RODZINNE SPOTKANIA z BIBLIĄ
wróć strzałka do góry