Scenariusze spotkań

RODZINNE SPOTKANIA z BIBLIĄ

Rodzinne Spotkania z Biblią

84. CZY TRAKTUJESZ TO POWAŻNIE?

Modlitwa 1. Modlitwa  ⇩ rozwiń

2. Propozycja pieśni:  ⇩ rozwiń

"Każde Słowo Pana jest prawdziwe" (z płyty "Mali o Wielkim śpiewają" wydanej przez ChS MED)

"Kiedy czytam Boże Słowo" (z płyty "Pieśni dla dzieci" wydanej przez ChS MED)

 


3. Tekst biblijny: Dz 26:1-8  ⇩ rozwiń

Czy znasz historie biblijne? Na przykład historię stworzenia świata, historię Jonasza, przejścia Izraelitów przez Morze Czerwone, zdobycia Jerycha? Są niesamowite! Wielu ludzi uważa, że to są bajki. Nie wierzą, że każde Słowo Pana jest prawdziwe.

Apostoł Paweł poważnie traktował Boga i to, co On powiedział. Zaufał Mu i był Mu wierny, gotowy, aby zaświadczyć królowi Agryppie i królowej Berenice o zmartwychwstałym Chrystusie.


 

 Niestety nie ma prezentacji do tego tekstu, ale można przeczytać go z dziećmi i odpowiedzieć na zadane pytania. Poniżej zamieszczamy prostszy tekst ze Słowa Życia:

 

– Powiedz, co masz na swoją obronę – zwrócił się Agryppa do Pawła. Ten dał ręką znak i rozpoczął obronę: Szczęśliwy jestem, królu Agryppo, że mogę bronić się przed zarzutami Hebrajczyków w twojej obecności. Bo doskonale znasz ich zwyczaje i prawa. Proszę więc, racz cierpliwie mnie wysłuchać. Od najmłodszych lat wychowywano mnie jako Hebrajczyka. Wszyscy w Jerozolimie o tym wiedzą. Gdyby tylko chcieli, mogliby potwierdzić, że jako faryzeusz bardzo ściśle przestrzegałem naszych praw i zwyczajów. Ale prawdziwym powodem tej rozprawy jest to, że oczekuję spełnienia obietnicy, którą Bóg dał naszym przodkom. Dwanaście rodów Izraela dniem i nocą służyło Bogu, oczekując jej. Królu, właśnie z powodu tej nadziei oskarżają mnie ci Hebrajczycy. Dlaczego uznaje się za niedorzeczność przekonanie, że Bóg wskrzesza umarłych?

 

4. Pytania:  ⇩ rozwiń

 • Co Paweł mówił o swojej młodości?
 • Dlaczego, według Pawła, był on sądzony?
 • W jaki sposób podchodził do praw i zwyczajów żydowskich?
 • Jak Paweł traktował obietnice Pisma Świętego?
 • Co było spełnieniem obietnicy, której oczekiwali Żydzi?  
 • Dlaczego Żydzi odrzucili Ewangelię? (por. w. 8)
 • Jak Ty podchodzisz do Bożych przykazań, które zawarł w swoim Słowie?
 • Czy poważnie traktujesz Boże obietnice?

5. Wspólna modlitwa:  ⇩ rozwiń

Wysławiaj Boga i dziękuj Mu za to, że:

 • dał ci swoje Słowo i do ciebie przemawia
 •  jest wierny swoim obietnicom 
 •  Jego Słowo przemienia Twoje życie

 

Proś o:

 • to, abyś poważnie traktował Boże Słowo i był Mu posłuszny
 • tych, którzy nie traktują go poważnie –  aby ich postawa się zmieniła
 • ludzi, którzy nie mają dostępu do Bożego Słowa w swoim języku 

 

 Propozycja krótkiej modlitwy:

Panie Boże, jesteśmy Ci bardzo wdzięczni, że mówisz do nas, gdy czytamy Twoje Słowo. Dziękujemy bardzo, że to, co mówisz, jest prawdziwe i ma moc zmienić życie tych, którzy czytają Boże Słowo. Prosimy o tych, którzy jeszcze nie mają dostępu do Biblii w swoim języku. Prosimy, abyś posłał do nich ludzi, którzy im pomogą Ciebie poznać. Amen.


6. Aktywności  ⇩ rozwiń

Biblia jest pełna wspaniałych historii świadczących o wielkości Boga. Czy znacie imiona ludzi, których Bóg używał do realizacji swoich planów? 

Spróbujcie do każdej litery alfabetu dopasować imiona bohaterów biblijnych, których pamiętacie

(np. A – Adam, B – Barnaba itd.).

RODZINNE SPOTKANIA z BIBLIĄ
wróć strzałka do góry