Scenariusze spotkań

RODZINNE SPOTKANIA z BIBLIĄ

Rodzinne Spotkania z Biblią

74. SPRAWIEDLIWY I NIESPRAWIEDLIWY SĘDZIA

Modlitwa 1. Modlitwa  ⇩ rozwiń

2. Propozycja pieśni:  ⇩ rozwiń

"Bóg dobry dla mnie jest" (z płyty "Pieśni dla dzieci" wydanej przez ChS MED)


3. Tekst biblijny: Dz 22:30-23:5  ⇩ rozwiń

Czy zdarzyło ci się być niesprawiedliwie potraktowanym przez kogoś? Jak się wtedy czułeś? Jeśli to jest trudne dla ciebie, pamiętaj że dla innych również. Pamiętaj, żeby nikogo nie krzywdzić niesprawiedliwym osądem!4. Pytania:  ⇩ rozwiń

 • Co mogły oznaczać słowa apostoła: „Ja aż do dnia dzisiejszego żyłem przed Bogiem z całkowicie czystym sumieniem”?*
 • Czy ty też mógłbyś powiedzieć, że żyjesz przed Bogiem z czystym sumieniem?
 • Co możesz zrobić, kiedy masz wyrzuty sumienia?
 • Jak apostoł został potraktowany przez arcykapłana?
 • Czy zachowanie arcykapłana było zgodne z żydowskim prawem? (przeczytaj 3 Mż/Kpł 19:15; 5 Mż/Pwt 25:12)**
 • Czy arcykapłan był sprawiedliwym sędzią?
 • Kto jest sprawiedliwym sędzią?*** 
 • Co powiedział Paweł, kiedy uświadomiono mu, że jego ostre słowa były skierowane do arcykapłana?
 • O czym mogą świadczyć te słowa Pawła?**** 

 

* Paweł nie chciał powiedzieć, że jest bezgrzeszny i doskonały, i że jego sumienie nigdy nie mówiło mu, że się myli. Chodziło mu tutaj raczej o to, że nie działał wbrew swojemu sumieniu, że nie zagłuszał go. Kiedy sumienie „mówiło” mu, że zrobił źle, to starał się to naprawić. Kiedy wcześniej był prześladowcą Chrystusa, to robił to nieświadomie, w dobrej wierze. Apostoł wiedział też, że jego czyste sumienie nie jest podstawą usprawiedliwienia go przed Bogiem (1 Kor 4:4). 

** Prawo zabraniało bić człowieka bez osądzenia. 

*** Tym sprawiedliwym sędzią jest Bóg. Nawet w życiu Ananiasza Bóg okazał swoją sprawiedliwość. Według historyków, Ananiasz był chciwy i kradł dla siebie dziesięcinę, która należała do zwykłych kapłanów, nie wahał się używać przemocy, intryg, przekupstwa i zabójstw, aby realizować swoje interesy. On był jak grób pobielany na zewnątrz pobożny, ale jego serce i zachowanie było całkowicie zepsute. On na pewno nie żył zgodnie z sumieniem. Pod koniec życia jednak spełniły się prorocze słowa Pawła, Bóg wymierzył sprawiedliwość i  "uderzył" go przez wrogów, którzy go brutalnie zamordowali. 

**** Opisana tutaj sytuacja też pokazuje, że kiedy uświadomił sobie swój błąd, to starał się go naprawić jemu naprawdę zależało na czystym sumieniu.


5. Wspólna modlitwa:  ⇩ rozwiń

Wysławiaj Boga i dziękuj Mu za to, że:

 • jest sprawiedliwym Panem i wymierza sprawiedliwość 
 • Bóg dał nam sumienie, aby pomóc nam żyć na Jego chwałę
 • chce oczyścić cię z wszystkich grzechów i pomóc ci postępować zgodnie z sumieniem

 

Proś o:

 • to, abyś pamiętał, że Bóg jest sprawiedliwym sędzią
 • to, abyś miał czyste sumienie przed Bogiem
 • ludzi, którzy zagłuszyli swoje sumienie

 

 Propozycja krótkiej modlitwy: 

Niebiański Ojcze, wysławiam cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś. Proszę, oczyścić mnie z wszystkich moich grzechów i pomóż mi postępować zgodnie z sumieniem, które mi dałeś. Proszę też o ludzi, którzy trwają w grzechach i zagłuszyli swoje sumienie. Zmiłuj się nad nimi. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.


6. Aktywności  ⇩ rozwiń

Scenka

Możecie razem odegrać następującą scenkę: 

Arkusz

RODZINNE SPOTKANIA z BIBLIĄ
wróć strzałka do góry